Nr 9–10/2018

Nytt om namn

Ny chefsläkare i Uppsala

Mikael Köhler, verksamhetschef för geriatrik på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har utnämnts till ny chefsläkare. Han tillträder den 28 maj.  (0 kommentar)

Invald bland Norges illustra

Elisabeth Darj, specialist i obsetrik och gynekologi, professor i global hälsa vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim samt gästprofessor vid Uppsala universitet, har blivit invald som ledamot i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som bildades 1760.(0 kommentar)

Meddelanden

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige. (0 kommentar)

HLR-stipendium att söka

Stig Holmbergs HLR stipendium finns att söka från Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF