Nr 9–10/2018

Inledare

Fina förslag men de ska också bli verklighet

»Svaren är djupt samstämmiga: partierna vill korta vårdköerna, öka tillgängligheten och bygga ut primärvården.« (0 kommentar)

Signerat

Mer stöd till läkare med utländsk legitimation

»Vägen till svensk legitimation och specialistbevis ska bli tydligare och smidigare.« (0 kommentar)

Nyheter

Tillgänglighet sjukvårdens viktigaste valfråga 2018

Kortare vårdköer och en utbyggnad av primärvården. Det är frågorna som står i centrum när riksdagspartierna pekar ut sina viktigaste sjukvårdspolitiska frågor inför höstens val. (0 kommentar)

BT får tummen upp

Stödet för att införa bastjänstgöring, BT, för läkare – och därmed även en ny läkarutbildning – är mycket stort. Det visar svaren från remissinstanserna. Men det råder delade meningar om hur tjänstgöringen ska utformas. (1 kommentar)

Så ska regeringen granska NKS-projektet

På torsdagen beslutade regeringen hur utredningen om Nya Karolinska Solna, NKS, ska se ut. Det handlar om hur avtalen slutits, men därtill ska även modellen med värdebaserad vård granskas. (1 kommentar)

Lågt förtroende för Karolinskas ledning bland medarbetarna

Nära hälften av medarbetarna vid Karolinska universitetssjukhuset uppger att de har lågt förtroende för sjukhusledningen. Det framgår av den senaste medarbetarundersökningen.(0 kommentar)

Klubbat: Västerås får nytt akutsjukhus

På onsdagen tog regionfullmäktige i Västmanland det slutliga beslutet att låta bygga ett nytt akutsjukhus. Den första etappen beräknas kosta 6,8 miljarder kronor.(0 kommentar)

Han skrev Årets artikel i Läkartidningen 2017

På torsdagskvällen prisas vinnarna i Årets artikel i Läkartidningen 2017. En inlaga om digital vård, författad av bland andra Rurik Löfmark, vann i kategorin debatt. (0 kommentar)

Kraftig ökning av antalet överbeläggningar

Förra året fortsatte antalet överbeläggningar och utlokaliseringar inom den somatiska vården att öka kraftigt, enligt färska siffror. Nu kräver Läkarförbundet tydliga åtgärder för att få bukt med vårdplatsbristen.(0 kommentar)

Skillnader i effekt mellan antidepressiva preparat

Antidepressiva substanser skiljer sig åt när det gäller effekt och tolererbarhet hos vuxna med akut depression enligt en omfattande metaanalys i Lancet. Alla substanser som ingår i analysen är dock mer effektiva än placebo.(9 kommentar)

Fler skadeanmälningar – men ökningen är blygsam

2017 anmäldes återigen fler skador i vården till Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, än tidigare år. Men utvecklingen är inte längre så stark.(0 kommentar)

»Jag ville göra något roligt av de uppenbara överdrifterna«

Den senaste tiden har Twitter fyllts med tillspetsade formuleringar från det fiktiva nätläkarbolaget Doktor Glad AB. Nu har Andreas Thörneby, allmänläkare i Kinna, avslöjat att det är han som står bakom satirkontot.(1 kommentar)

»Den ska vara en blinkning i vardagen«

Med en pin i form av en stiliserad daggkåpa. Så ska de som står bakom läkarnas metoo-upprop #utantystnadsplikt fortsätta att stötta varandra i vardagen.(3 kommentar)

Debatt

Apropå! Att ha råd med en mänskligare vård

I dag marginaliseras allt fler med »oklara« diagnoser, med ökad ohälsa och i vissa fall självmordsrisk som följd, skriver Birgitta Peilot. Hon efterlyser en mänskligare vård, en ny helhetssyn i vården och en förändrad sjukdomssyn. (2 kommentar)

Vårdpersonal bör vara öppna för att dra nytta av e-hälsa

E-hälsa kan ge bättre vård och stärka patientens ställning. Hälso- och sjukvårdspersonal bör engagera sig i debatten och i utveckling av nya möjliga arbetssätt, skriver Mikael Hoffmann och medförfattare. (1 kommentar)

Krönika

»Och sedan, prick kl 12, är det över. Kaoset av pusselbitar har mirakulöst fallit på plats – igen!«

Först är man ute och cyklar, på väg till sin överläkartjänst på den överbokade ultraljudskliniken. Med ett flertal extra akutpatienter att ta hand om blir kaoset fulländat – men så faller alla bitar mirakulöst på plats, liksom av sig själva, och snart cyklar man samma väg tillbaka. Joanna Ahlkvist berättar i sin krönika.(1 kommentar)

Kultur

Sagan om en häxa, en lång näsa, och ett sjukhus där allt blev bra

Dags att återberätta en välkänd saga om en långnäst häxa som genom sin trollkonst ställer allt till rätta. Till och med inom sjukvården. Sagoberättare denna gång är Olle Svensson, professor i ortopedi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. (7 kommentar)

»Chockerande för en ung student att landa på detta mentalsjukhus«

Läkaren Merete Brattström, specialist i rehabiliteringsmedicin, minns sitt första vikariat som underläkare på Frösö sjukhus i Östersund 1949. Läkartidningen återger utdrag av hennes berättelse i minnesboken »Stöpsleven 2«. (0 kommentar)

Människor & möten

ST-läkare skapade kunskapsbas på nätet för ortopeder

Carl Mellner och Marsel Toplic är ST-läkare i ortopedi på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. De arbetar med en webbsida innehållande aktuella baskunskaper för kolleger inom specialiteten. Syftet är att ha det det senaste av ortopedisk kunskap samlat på ett ställe. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Malin Säflund

Malin Säflund, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, har skrivit en artikel om HaNDL, ett gåtfullt tillstånd med en eller flera episoder av svår migränliknande huvudvärk. (0 kommentar)

Reflexion

Kontinuitet – grunden för säker och trygg vård

»… bättre samtals­teknik och en ökad tilltro till patienten skulle bidra till att värdefull information tas tillvara …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya riktlinjer för behandling av perifer artärsjukdom

I de nya europeiska riktlinjerna för diagnos och behandling av perifer artärsjukdom finns en klar rekommendation om multidisciplinära kärlcentrum, riktlinjer kring behandlingstid med dubbel trombocythämning, restriktiv hållning till revaskularisering av njurartärstenos och ett nytt klassifikationssystem för kronisk extremitetshotande ischemi. (4 kommentar)

Nya Rön

Nyblivna mödrar hade bara svagt skydd mot suicid

Det tidigare funna starka skyddet mot suicid efter förlossning kunde inte bekräftas i en ny studie. Där sågs bara en svagt skyddande effekt. Allmänna riskfaktorer för suicid var tillämpliga även under första tiden efter förlossning.(0 kommentar)

Koppling mellan dagsljus och spermiekvalitet kunde inte hittas

Varken för DNA-skador eller övriga undersökta spermieparametrar sågs någon årstidsvariation, enligt en ny avhandling. Fler studier behövs för att förklara en eventuell årstidsvariation i spermiekvalitet och födelsetal och för att identifiera bättre biomarkörer för manlig fertilitet. (0 kommentar)

SSRI under graviditet och risk för autism – felkällor i studier

En systematisk översikt om sambandet mellan antidepressiva läkemedel under graviditet och neuropsykiatriska tillstånd hos barnen visar att det finns stor risk för felkällor i studierna. Det största problemet är att tillståndet som behandlas i sig är förenat med den risk som studeras.(1 kommentar)

Sjukintyg visade stora brister

Det finns stora brister i läkarintygen, och läkarna upplever sjukskrivningar som mycket betungande, enligt en avhandling.(2 kommentar)

Nytt om namn

Ny chefsläkare i Uppsala

Mikael Köhler, verksamhetschef för geriatrik på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har utnämnts till ny chefsläkare. Han tillträder den 28 maj.  (0 kommentar)

Invald bland Norges illustra

Elisabeth Darj, specialist i obsetrik och gynekologi, professor i global hälsa vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim samt gästprofessor vid Uppsala universitet, har blivit invald som ledamot i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som bildades 1760.(0 kommentar)

Meddelanden

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige. (0 kommentar)

HLR-stipendium att söka

Stig Holmbergs HLR stipendium finns att söka från Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Perikardit och myokardit

Perikardit (hjärtsäcksinflammation) och myokardit (hjärtmuskelinflammation) kan vara okomplicerade, självläkande och ofta asymtomatiska sjukdomar. Ibland krävs dock avancerat omhändertagande och intensivvård. Perikardit recidiverar ofta och kan i svåra fall kräva operation där hjärtsäcken avlägsnas. Myokardit kan leda till hjärtsvikt eller i sällsynta fall till plötslig hjärtdöd. (0 kommentar)

Översikt

HaNDL – viktig men gåtfull differentialdiagnos med svår migränliknande huvudvärk

HaNDL är ett tillstånd med en eller flera episoder av svår migränliknande huvudvärk associerade med övergående neurologiska bortfallssymtom och lymfocytär pleocytos i likvor. De vanligaste neurologiska symtomen är hemipares, hemisensoriska störningar och afasi. En grundlig utvärdering är nödvändig för att utesluta mer allvarliga orsaker. (0 kommentar)

Originalstudie

Så ville patienter förbättra vårdmötet för att få säkrare vård

I en enkätstudie hade patienterna många förslag på hur möten i vården kan förbättras för att öka patientsäkerheten. Förslagen rörde både individ- och systemnivå. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF