Nr 9–10/2020

Inledare

Bra arbetsmiljö kan kräva test av nya lösningar

På Ekensbergs vårdcentral i Sörmland lyfts vikten av det avgränsade uppdraget fram: »Med en läkare per 1 500 patienter som grundmått för en heltidsanställd läkare görs avdrag om en läkare har sidouppdrag«. (0 kommentar)

Nyheter

Läkare hamnade i skarpt läge vid smittmisstanke på flygplan

Ett flygplan på väg till Örnsköldsvik dirigerades om till Umeå när en passagerare misstänktes vara smittad av det nya coronaviruset. Ombord fanns narkosläkaren Lars Rocksén. »Det var en speciell situation och jag hoppas att jag aldrig mer kommer att behöva uppleva den«, säger han.(4 kommentar)

Slopad karensdag och extra pengar till regionerna

Regionerna, kommunerna och ett antal statliga myndigheter får ett ekonomiskt tillskott för att klara merkostnaderna av coronaviruset. Därtill slopas karensdagen för att minska smittspridning och trycket på vården. (0 kommentar)

Läkemedelsverket beviljar beredskapslicens för remdesivir

Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för remdesivir – det experimentella läkemedel som många ser som den hetaste kandidaten till effektiv antiviral behandling mot covid-19. Läkemedelsföretaget Gilead har också växlat upp sin produktion av remdesivir. (0 kommentar)

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte hålls digitalt

Efter den höjda risknivån för coronasmitta ställer föreningen Sjukhusläkarna in sitt fysiska fullmäktigemöte i slutet av veckan. I stället hålls det digitalt.(0 kommentar)

Blekinge inför besöksförbud i vården

Hälso- och sjukvården i Blekinge har nu infört ett besöksförbud. Orsaken är det nya coronaviruset.(0 kommentar)

Akutläkarna ställer in sin konferens

Med anledning av Folkhälsomyndighetens höjda riskbedömning för spridning av covid-19 väljer Svensk förening för akutsjukvård att ställa in sin nationella konferens som var tänkt att hållas i morgon.(0 kommentar)

Chefer, mat och IT – heta frågor på Sjukhusläkarnas fullmäktige

En kamp mot onödiga klick i IT-systemet, mot »yrkesrasism« vid chefstillsättningar, och för bra mat på sjukhusen. Det är lite av innehållet i motionerna till Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte.(0 kommentar)

Folkhälsomyndigheten höjer risken för smittspridning till »mycket hög«

Risken för coronaspridning i Sverige höjs till »mycket hög«. Samtidigt vårdas nu de två första patienterna som behöver intensivvård på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. (5 kommentar)

Värmland inför karantän för vårdpersonal

Region Värmland har beslutat att vårdpersonal som rest i riskområden för det nya coronaviruset ska stanna hemma. Syftet är att förebygga smittspridning. Region Västerbotten utreder en liknande karantän för medarbetare i vården. (0 kommentar)

Regeringen lovar extra pengar på grund av corona

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset skjuter regeringen nu till extra pengar vården. Dessutom tidigareläggs det tidigare annonserade avtalet om korttidsarbete, rapporterar TT.(0 kommentar)

Personuppgiftsincidenter i sjukvården ökar kraftigt

Hälso- och sjukvården står för den procentuellt största ökningen av anmälda personuppgiftsincidenter i Sverige. På ett år har antalet fall mer än fördubblats inom sektorn. Utskick till fel person är den vanligaste typen. (0 kommentar)

Inställd sjukvårdsmarsch efter osäkerhet kring coronasmitta

Stockholms sjukvårdsupprop skjuter upp sin protestmarsch i slutet av mars. Anledningen är en osäkerhet om hur situationen med coronaviruset sars-cov-2 kommer att utveckla sig.(0 kommentar)

KI ska ta fram coronautbildning för vårdpersonal

Karolinska institutet får i uppdrag av Socialstyrelsen att arrangera träning och övning av vårdpersonal för att ta hand om patienter med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19.(0 kommentar)

S:t Göran i stabsläge efter oklart fall av covid-19

Patienten har inte varit i något riskområde eller haft kontakt med personer som bekräftats smittade. Nu går sjukhuset upp i stabsläge. (0 kommentar)

Facket behöver inte ge grönt ljus vid avstängning

Arbetsgivarna är inte skyldiga att överlägga med facket om en vårdmedarbetare stängs av för att hindra spridning av covid-19. Det har parterna enats om i en överenskommelse.(0 kommentar)

15 tagna ur tjänst på Danderyd efter coronapatient

På Danderyds sjukhus har 15 medarbetare tillfälligt tagits ur tjänst sedan en person som inkommit med ambulans visat sig vara smittad med det nya coronaviruset. (0 kommentar)

Karolinska rankas som tionde bästa sjukhuset i världen

Karolinska universitetssjukhuset är det tionde mest framstående sjukhuset i världen, enligt en rankning som tidskriften Newsweek gjort av sjukhus i 20 länder. (0 kommentar)

Ökning av klagomål på förlossningsvård i Stockholm

Patientnämnden i Stockholms län fick in något fler anmälningar om förlossningsrelaterade problem under 2019, jämfört med föregående år. Sammantaget har dock antalet ärenden minskat något. (0 kommentar)

Forskare: Tydlig koppling mellan ledarskap och medarbetares hälsa

Chefer kan ha en stor positiv inverkan på medarbetarnas hälsa. Det visar en kunskapsgenomgång av drygt 30 studier på området. Men man ska inte fokusera för mycket på personen.(0 kommentar)

UD avråder från norra Italien

Under fredagen beslutade UD om en reseavrådan till flera regioner i norra Italien med anledning av utbrottet av covid-19. I Sverige är antalet konstaterade fall nu över 100, men enligt Folkhälsomyndigheten finns det  ännu ingen smittspridning i landet.(1 kommentar)

Vårdcentral stänger sin lättakut på grund av coronaviruset

En vårdcentral i Linköping stänger tillfälligt sin lättakut på grund av det nya coronaviruset. Det meddelar Praktikertjänst. Regionledningar bör tillåta sådana beslut, enligt Distriktsläkarföreningen.(0 kommentar)

Resurserna mot coronaviruset ökas

Regeringen har i dag beslutat att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får de resurser som de behöver för att stärka arbetet kring det nya coronaviruset. Samtidigt funderar Folkhälsomyndigheten på möjligheten att låta personer testa sig själva för viruset.(1 kommentar)

Sjukhusanställd drabbad av covid-19

En medarbetare på Danderyds sjukhus i Stockholm har insjuknat med covid-19. Det skriver Dagens Nyheter.(0 kommentar)

Jobb efter Italienbesök diskuteras

En läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som i måndags kom hem från norra Italien gick till jobbet som vanligt på tisdagen. Det uppger Aftonbladet.(1 kommentar)

Insatser vid klimakteriet undersöks

Socialstyrelsen får nu i uppdrag att beskriva vilka insatser som ges i primärvården och den gynekologiska specialistvården vid klimakteriebesvär.(0 kommentar)

Förtroendet är lågt för digital vård

Förtroendet för digitala vårdbesök är lågt. Det uppger Sveriges Kommuner och regioner, SKR, med hänvisning till en ny undersökning. (0 kommentar)

Läkarförening kräver besked om besparingar i Jämtland Härjedalen

Under året ska uppemot 180 tjänster bort i Region Jämtland Härjedalen. Men nu protesterar Läkarföreningen och kräver politiska besked om vilken vård som ska bort.(1 kommentar)

Folkhälsomyndigheten vill att fler testas för covid-19

Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla patienter som behöver sjukhusvård på grund av akut luftvägsinfektion utan känd orsak ska testas för covid-19. Detta oavsett om de vistats i ett område med smittspridning eller inte.(0 kommentar)

Läkare får böta – läste bekants journal

En läkare läste en bekant kvinnas journal trots att han inte var hennes behandlande läkare. Nu får läkaren betala 33 000 kronor efter att ha fått ett strafföreläggande. (0 kommentar)

Samarbete med privat vårdcentral ska få mobilt team på rull

Nu har Gävleborg fått sitt tredje mobila sjukvårdsteam. För att klara bemanningen samverkar regionen med en privat hälsocentral i Sandviken som ansvarar för läkarna i teamet.(0 kommentar)

Semestern kan avbrytas vid coronakris

Nödfallsövertid, avbruten semester och arbetsförbud. Skulle coronaviruset sars-cov-2 orsaka krisläge i den svenska vården finns ett antal särskilda bestämmelser, både vid högt patienttryck och om läkare själva blir smittade. (0 kommentar)

Blodprov gav träffsäker diagnos vid alzheimer

Genom att mäta nivån av en variant av proteinet tau i ett blodprov kan diagnostiken vid alzheimer förbättras, enligt svenska forskare bakom en ny studie i Nature Medicine.(0 kommentar)

Ivo: Brist på personal påverkar kvaliteten i vården

Svårigheter med tillgänglighet, bristande samordning och stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Det är några av slutsatserna när Inspektionen för vård och omsorg har analyserat 2019 års ärenden. (0 kommentar)

Avtal med EU ska säkra tillgången på skyddsutrustning

Regeringen har undertecknat ett avtal om EU-gemensam upphandling av skyddsutrustning för vårdpersonal. Men Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren vill även se fler vårdplatser. (0 kommentar)

Fler regioner arbetar med att förebygga självmord

Andelen kommuner och regioner som uppger att de arbetar med att förebygga självmord har ökat mellan 2015 och 2019. Det visar en kartläggning från Folkhälsomyndigheten. (0 kommentar)

Satsning på biobank med stamceller i Lund

En ny biobank med stamceller – som ska bli världens största i sitt slag – är nu under uppbyggnad i Lund. Tanken är att den ska öka förståelsen för hur folksjukdomar som diabetes, alzheimer och hjärt-kärlsjukdomar uppkommer. (0 kommentar)

Folkhälsomyndigheten höjer risknivån för coronaviruset

Folkhälsomyndigheten höjer risken för allmän spridning av coronaviruset i Sverige från låg till måttlig. Myndigheten har också begärt att direktflyg mellan Iran och Sverige stoppas.(0 kommentar)

Studie: Karantän på fartyg ledde till fler coronasmittade

Karantänen av det stora kryssningsfartyget Diamond Princess resulterade i att långt fler passagerare smittades av coronavirus än om de i stället fått gå i land direkt. Det menar forskare vid Umeå universitet.(0 kommentar)

Fortsatt minskning av allvarliga bristningar

Andelen allvarliga bristningar vid förlossningar minskar. Men det finns fortfarande skillnader mellan olika regioner. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.(0 kommentar)

Smittskyddsprofessor: Vi lär snart se en spridning i Sverige

Karolinska institutets rektor har tillsatt en särskild covid-19-grupp som – om epidemin eskalerar – ska bistå sjukvården med expertis. Enligt Jan Albert, smittskyddsprofessor, lär vi snart se en spridning av det nya coronaviruset även i Sverige. (1 kommentar)

Beslut om minskning av vårdplatser i Västernorrland skjuts fram

Regionfullmäktige i Västernorrland har nu beslutat om förändringar i primärvården som innebär att flera hälsocentraler slås samman eller stängs. Däremot sköts beslutet om att minska antalet vårdplatser på sjukhusen i Sundsvall och Sollefteå upp. (0 kommentar)

Barbro Westerholm (L): »Ge äldre samma rätt till fortbildning«

Fortbildningen av de äldre läkarna har försummats och det är en viktig sak som behöver åtgärdas. Det menar Barbro Westerholm, läkare och riksdagsledamot för Liberalerna, när hon intervjuas i ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. (0 kommentar)

Snart skruvas tempot upp i avtalsrörelsen

Den sista mars löper Läkarförbundets centrala kollektivavtal med Sveriges Kommuner och regioner ut, och snart kommer farten i förhandlingarna om det nya avtalet att växlas upp. Det uppger förbundets chefsförhandlare Peter Wursé.(0 kommentar)

Läkarstudent får fortsätta trots olämpliga kontakter med patienter

Förra året stängdes en läkarstudent i Örebro tillfälligt av från utbildningen efter att ha kontaktat minderåriga patienter på sociala medier. Nu har Högskolans avskiljandenämnd (HAN) beslutat att han får fortsätta läkarstudierna.(1 kommentar)

Ytterligare fem fall i Sverige

Ytterligare fem fall av covid-19 har bekräftats i Sverige. Det meddelade Folkhälsomyndigheten på torsdagskvällen. Fallen finns i regionerna Göteborg, Uppsala och Stockholm.(1 kommentar)

WHO: Ebolaläkemedel hetaste kandidaten i jakten på behandling

Ett experimentellt läkemedel som ursprungligen utvecklats mot ebola är den hetaste kandidaten i jakten på effektiv behandling mot covid-19, enligt Världshälsoorganisationen WHO.(0 kommentar)

Särskild utredare tillsätts för att utreda vårdmoms på inhyrd personal

En särskild utredare ska undersöka om lagen kan ändras så att konsekvenserna av moms på inhyrd personal neutraliseras.(0 kommentar)

Kostnader för hyrläkare minskade 2019 – men ökade för hyrpersonal

Kostnaderna för inhyrda läkare minskade med 2 procent 2019, men de totala kostnaderna för inhyrd personal ökade med 3,4 procent, enligt nya siffror från Sveriges Kommuner och regioner.(1 kommentar)

Danderyd: Läkare varslas ej

Danderyds sjukhus kommer att minska sitt varsel av personal och inga läkare ska sägas upp. Uppdaterad 28 februari.(0 kommentar)

Sös: Inga läkare sägs upp

Inga läkare ska sägas upp från Södersjukhuset. Det uppgav sjukhusets vd Mikael Runsiö för Dagens Nyheter på onsdagskvällen.(0 kommentar)

Skyddsombud 6:6a-anmäler Södersjukhuset till Arbetsmiljöverket

Efter helgens mycket pressade läge på Södersjukhuset ska nu en anmälan om bristande arbetsmiljö skickas till Arbetsmiljöverket. Det uppger Clara Strömberg, huvudskyddsombud och ordförande i sjukhusets läkarförening.(0 kommentar)

Sveriges andra coronafall bekräftat

Sverige har fått ett andra fall av covid-19, meddelade Folkhälsomyndigheten på onsdagskvällen. Personen, som varit i Italien, vårdas på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Uppdaterad den 27 februari.(0 kommentar)

Anders Tegnell: »Mest oroande är utvecklingen i Iran«

Folkhälsomyndigheten skärpte nyligen sin riskbedömning av det nya coronaviruset. Under en pressträff sa statsepidemiolog Anders Tegnell att utvecklingen i Iran är det som oroar mest.(0 kommentar)

Anställda föreslås få driva vårdcentraler och sjukhus i Skåne

Alliansen i Region Skåne vill erbjuda de anställda att driva vårdenheter i regionen med resultatansvar. (0 kommentar)

Debatt

Sverige bör byta strategi för att bromsa spridning av coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bör sätta in åtgärder för att på alla tillgängliga sätt bromsa spridningen av sars-cov-2. Fler förseningar och chansningar kan få ödesdigra effekter på folkhälsan. Att minska smittspridningen är inte enbart Folkhälsomyndighetens ansvar, men myndigheten har en viktig roll i att kommunicera hur befolkningen bör handla för att begränsa effekterna av viruset. Det uppdraget bör man ta på större allvar, skriver Joacim Rocklöv och medförfattare.(64 kommentar)

Rättsosäker väntan på svar från Ivo

Vad är en rimlig väntetid på besked från Ivo? En anmälan till myndigheten ska bland annat hjälpa vården att inte upprepa eventuella misstag som begåtts. Finns det överhuvud taget någon myndighet som tar ansvar för det som händer i vården? Det undrar Alicja Chowra-Skoglund som väntat i månader på svar från Ivo. (1 kommentar)

Tid för papper eller för patienter?

Är nuvarande rutiner för skrivande av sjukintyg optimala för god vård? Det frågar sig Mats E Nilsson, som menar att allt som görs i vården måste prioriteras på ett bättre sätt för att kunna minska vårdköerna. (9 kommentar)

Livsfarliga råd till vården och samhället om risker med coronaviruset

Låt andra än Folkhälsomyndighetens epidemiologer bedöma riskerna med smittspridning av det nya coronaviruset. Jag ifrågasätter påståendet att människor som är direkt hemkomna från högriskområden inte utgör en smittrisk för andra och därför kan leva som vanligt, skriver Anders Jansson. (54 kommentar)

Vägen till en humanistisk och hållbar sjukvårdsreform

En väg till en mer humanistisk och hållbar sjukvård är en större involvering av patienterna. Digitala verktyg med daglig egenmonitorering hos multisjuka med hjärtsvikt (med stöd av vården) uppvisar goda resultat i studier, skriver Åke Åkesson och Christer Rosenberg.  (1 kommentar)

Vårdförlopp undergräver gott omdöme och personligt ansvar

I debatten om standardiserade vårdförlopp saknar jag en diskussion om deras negativa inverkan på läkarens tankeverksamhet och personliga ansvar, skriver Eric Bertholds. (10 kommentar)

Antibiotika – livsfarliga bristsituationer kräver åtgärder

Under 2019 var 59 antibiotika restnoterade, varav åtta orala suspensioner. Vid tidpunkten för denna artikel var 17 antibiotika restnoterade. Antibiotika räddar liv – låt oss gemensamt arbeta för att trygga tillgången till dem, skriver Josef Järhult och Johan Ohlson. (0 kommentar)

Vart är vården på väg?

Den snabbt ökande privatiseringen av vården, med urholkning av principer för solidaritet och prioritering av patienter med störst medicinska behov, är unik för Sverige. Ingen annanstans i världen finns ett sådant okontrollerat system, skriver åtta seniora professorer vid Uppsala universitet respektive Karolinska institutet.(23 kommentar)

Nytt om namn

SFAM prisade allmänmedicinare i Örebro-Värmland 2020

Allmänläkarna Sven Röstlund, Nora, Bengt Pettersson och Eva-Britt Jansson, båda verksamma i Örebro, tilldelades var sitt vandringspris och diplom i samband med SFAM Örebro-Värmlands fortbildningsdagar för allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin. (0 kommentar)

Kunskapens ljus till trygg handledare

Hans Erlandsson, verksam i Skoghall, tilldelades utmärkelsen »Kunskapens ljus« bland Värmlands allmänläkare.(0 kommentar)

Mod, envishet och kreativitet gav pris

Vendela Englund Burnett, Karlstad, prisades för »Bästa allmänmedicinska insats« i Värmland.(0 kommentar)

Meddelanden

Forskningsanslag från Emelle Fond

Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Anslag kan sökas både för grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området, men för experimentella studier bör tydligt anges hur och när forskningen kan förväntas få klinisk betydelse.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF