Nr 9/2016

Inledare

Tankar om livet längst ner i läkarnas hierarki

»Bland läkarna är man lägst i hierarkin – för man kan ju egentligen ingenting.« Så skriver Ulrika Nettelblad, läkarstudent på termin 11 i Umeå, i en krönika på sidan 395.(0 kommentar)

Signerat

Bättre vård med läkare i ledningen

»Amanda Goodalls slutsatser är att det finns klara samband mellan sjukhus som leds av läkare och god vård.« (0 kommentar)

Nyheter

Tvingades börja om efter 20 år

På fyra år har Fairouz Rustoms liv vänts upp och ner. 2012 hade hon fortfarande sin egen klinik och en vardag i Syrien. Nu har hon och familjen börjat om i Karlstad. (0 kommentar)

Luftstrupsoperation i Göteborg utreds

Bengt Gerdin, sakkunnig i granskningen av Macchiarinis forskning, ska på uppdrag av Sahlgrenska universitetssjukhuset utreda det vetenskapliga underlaget för en operation gjord i Göteborg i mars 2011. Det skriver Svenska Dagbladet den 28 februari.(0 kommentar)

Rektorsråd på KI får gå

Rektorsrådet vid Karolinska institutet, Jan Carlstedt-Duke, som spelade en central roll i oredlighetsutredningen mot Paolo Macchiarini, får lämna sitt uppdrag. Det rapporterar SVT. (0 kommentar)

Ska läkare fotografera patienter?

Sjukvårdsanställda i Region Gävleborg uppmanas att ta bilder på jobbet för publicering på intranätet. Uppmaningen har väckt oro för patientsekretessen, och ledningen lovar nu att förtydliga sig. (0 kommentar)

Surrogatmoderskap får nej i utredningsförslag

Risken att kvinnor att utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar gör att regeringens utredare förespråkar ett fortsatt nej till surrogatmoderskap inom vården.(1 kommentar)

Vetenskapsakademien skriver i Lancet

Det är viktigt att Lancets läsare kan få en nyanserad bild av hur det gick för kirurgen Macchiarinis patient vars fall beskrivs i en artikel i Lancet 2011. Det skriver företrädare för Vetenskapsakademien i ett brev i Lancet den 22 februari.(0 kommentar)

SFAM-avhopp: »Diskussioner har ersatts med pseudoförankring«

Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, har drabbats av ett avhopp. Maria Randjelovic lämnar i förtid sin plats i Fortbildningsrådet, och hänvisar till bristande föreningsdemokrati. (0 kommentar)

Förstatliga ST är inte lösningen

Läkarförbundet vill se en rad åtgärder för att komma till rätta med obalansen i läkarförsörjningen i Sverige. Men man säger nej till en statlig styrning av ST-tjänsterna. (1 kommentar)

Goda effekter av »vårdnära service«

En förflyttning av arbetsuppgifter, med start i »vårdnära service«, har fallit väl ut på Östersunds sjukhus. Och i Jämtlands läns läkarförening välkomnar man diskussionen om vem som gör vad i vården.(0 kommentar)

Debatt

Döden på recept

De successivt ökande opioidförskrivningarna med starkt stigande dödlighet som följd kräver kraftåtgärder, skriver Jan Halldin. (6 kommentar)

Klaffoperationer och prestige

Koncentrera nuvarande antal perkutana aortaklaffoperationer till Linköping, gör rätt och avstå från prestige, för patienternas bästa, skriver Håkan Borg. (3 kommentar)

Fast läkarkontakt främjar följsamheten till ordinationer

Det finns ett samband mellan bättre behandlingsresultat och bättre läkar–patientrelationer både vid psykiska och somatiska kroniska sjukdomar, skriver Ulf Malm och Martin Rosell.(1 kommentar)

Krönika

»Ingen rekryteringskampanj slår kraften hos en kliniker som brinner för sitt yrke.«

Varför är det så svårt att rekrytera underläkare? Frågar sig överläkarna – utan att fråga läkarkandidaterna som sitter förskrämda längs väggen. Ulrika Nettelblads berättar en rekryteringssaga. (7 kommentar)

Kultur

Fynd av okända journaler från Finska kriget 1808–1809

Läkare och fältskärer i Sveriges finska krig 1808–1809 hade fullt upp med vården av sårade och sjuka. De redovisade sina åtgärder mestadels på latin i tidens motsvarighet till patientjournaler. Nyligen har 93 av dessa bortglömda journaler, skrivna i Umeå, återupptäckts på Hagströmerbiblioteket vid Karolinska institutet. (2 kommentar)

Receptet gällde gubbsalva

Vad fick sig patienten förskrivet? Frågade vi oss och våra läsare apropå ett gammalt otydligt recept från 1800-talet som privatläkaren Leo Hassler hittade i någon gömma. In strömmade svaren – och nu är gåtan löst. (0 kommentar)

Människor & möten

»Vi doktorer måste ut ur tegelhögarna«

Känd som TV-doktor i programmet »Fråga doktorn«, men också verksam som mångsidig allmänläkare med patienter på vårdcentralen i Karlstad, och som författare. I januari i år blev Gunilla Hasselegren promoverad till hedersdoktor i Uppsala.(2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till

Anders Terént har tillsammans med sina medförfattare har gjort en journalgranskningsstudie av patienter med akut ischemisk stroke med förmaksflimmer. (0 kommentar)

Reflexion

Vilket ansvar har medierna?

»Finns det en rädsla för att kvinnor får bestämma för mycket över sin egen reproduktion?« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya tekniker kan förändra sjukvården radikalt

Många patienter blir inte bättre av sina mediciner, vilket för sjukvården medför enorma kostnader för mediciner och läkemedelsutveckling. Nya tekniker för tidig och individualiserad diagnostik och terapi kan bidra till att lösa detta problem och medföra radikala förändringar av sjukvården. (3 kommentar)

Nya Rön

Reumatoid artrit gav ökade risker efter akut koronart syndrom

Patienter med reumatoid artrit löper inte bara större risk för att insjukna i akut koronart syndrom utan tycks även drabbas av ett allvarligare insjuknande med jämförelsevis sämre utfall, visar en svensk studie.(0 kommentar)

Slitsförslutning vid gastrisk bypass minskade risken för tarmvred

Genom att försluta de mesenteriella defekterna vid laparoskopisk gastrisk bypass nästan halverades risken för att behöva opereras för tarmvred 3 år efter ursprungsoperationen, visar en svensk studie publicerad i Lancet. (0 kommentar)

Neurotropa läkemedel till gravida kan möjligen påverka barnet

Studierna i en aktuell avhandling talar för att vissa läkemedel som används vid epilepsi, bipolär sjukdom samt depressions- och ångesttillstånd under graviditet kan ha samband med risker för barnet. (2 kommentar)

Barn till mördade kvinnor löpte högre risk för psykisk störning

Barn till kvinnor som mördas av sin partner har en ökad risk för psykisk sjukdom, substansbrukssyndrom och kriminalitet, visar en svensk studie. (2 kommentar)

Svårare bipolär sjukdom kopplad till misshandel under barndomen

Patienter som utsatts för fysisk eller psykisk misshandel före 18 års ålder och som senare i livet drabbas av bipolär sjukdom har ofta en mer allvarlig sjukdomsprogression än bipolära patienter som inte utsatts för misshandel, visar en metaanalys. (0 kommentar)

Rökning och genetisk känslighet mångfaldigar risken att få MS

Rökning hos personer med en ökad genetisk känslighet för MS ger upphov till en gen–miljöinteraktion som leder till en mångfaldigad risk för att utveckla sjukdomen, enligt en nypublicerad avhandling. (0 kommentar)

Blodtrycksbehandling kan öka risk för hjärt–kärldöd vid diabetes

Effekten av blodtryckssänkande behandling hos patienter med diabetes påverkas av det systoliska blodtrycket före behandlingsstart. Är detta lägre än 140 mm Hg ger ytterligare behandling ökad risk för kardiovaskulär död, enligt en svensk systematisk översikt publicerad i BMJ.(1 kommentar)

Starkt missnöje med utseendet kunde botas med KBT via internet

Dysmorfofobi, att tycka att något är starkt fel med med det egna utseendet, har länge varit ett förbisett tillstånd inom vården. I en studie visade sig KBT via internet ha god effekt.(0 kommentar)

Många skolbarn undviker baslivsmedel i onödan

Pågående matallergi var en ovanlig orsak till att skolbarn i Norrbotten helt undvek mjölk, ägg, fisk eller vete. Snarare handlade det om upplevd överkänslighet. Det visas i en ny avhandling från Umeå universitet.(0 kommentar)

Nytt om namn

Pris till William för god pedagogik

William Troensegaard, läkare på hudkliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, har som pedagogisk utmärkelse tilldelats läkarstudenternas pedagogiska pris. William får priset för särskilt värdefulla insatser inom läkarutbildningen på termin 7 i Lund höstterminen 2015.(0 kommentar)

Årets chef med koll på det mesta

Kirurgen Magnus Olsson, processchef vid K2, enheten som omfattar kirurgi, urologi och palliativ vård, tilldelades utmärkelsen Årets chef 2015 vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Enligt medarbetarna har pristagaren koll på det mesta – men det att just han skulle bli hyllad som bästa chef, det hade han inte pejl på. – Jag är jätteglad! Framför allt för att medarbetarna gjort ansträngningen att nominera mig, säger Magnus Olsson. Inte konstigt att jag inte hade koll på detta, tillägger han. Jag visste ju inte ens att det fanns ett sånt här pris.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Ljumskbråck hos vuxna

Operation av ljumskbråck är det vanligaste ingreppet inom allmänkirurgi i Sverige. I hela världen opereras >20 miljoner ljumskbråck årligen, i Sverige omkring 16 000. En ABC-artikel sammanfattar dagens behandling av ljumskbråck hos vuxna.(4 kommentar)

Originalstudie

Antikoagulantia efter akut ischemisk stroke med förmaksflimmer

Kan man påbörja behandling med orala antikoagulantia direkt hos patienter med akut ischemisk stroke eller ska man vänta? Det är en obesvarad fråga och rekommendationner grundade på evidens saknas i dag.(1 kommentar)

Fallbeskrivning

Okulorré efter ansiktsfraktur och främre skallbasfraktur

Läckage av cerebrospinalvätska kranioorbitalt – okulorré  – är sällsynt efter skalltrauma. Färre än 30 patienter är beskrivna i västerländsk litteratur. Här beskrivs för första gången ett fall i Sverige. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF