Denna webbplats vänder sig till läkare

En påkostad jubileumsbok

Sveriges äldsta universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, firar 300-årsjubileum. För att påminna om detta har Landstinget i Uppsala län givit ut en bok. I ett inledande kapitel får vi en kortfattad historisk översikt, som i rask takt berättar om hur sjukhuset med starten i Nosocomium Academicum utvecklats till ett världsledande forskningssjukhus med en omfattande klinisk […]

Viktigt inlägg i debatten om psykofarmaka

Bokens författare, Ingrid Carlberg, journalist på DN, inleder och avslutar boken med intervjuer av professor Arvid Carlsson, Göteborg, som var hjärnan bakom den första serotoninupptagshämmaren (SSRI) mot depression. SSRI och psykofarmakologin i stort är ett av bokens huvudteman. De ideologiska striderna mellan företrädarna för »piller eller prat« som behandling av depressions- och ångesttillstånd är ett […]

Epidemiologisk lärobok med socialt perspektiv

Epidemiologin och epidemiologer har nog alltid varit intresserade av att finna orsaker till olika sjukdomar och företeelser, för att därmed också kunna göra någonting åt dem. Ändå har, vad jag vet, den »aktivistiska« aspekten en undanskymd plats i de flesta läroböcker i ämnet, annat än som en sorts yttre triumfatorisk bekräftelse på riktigheten i teorin. […]

Modern metodik för patientsäkerhetsarbete

»Delivering patient safety« är ett multimediapaket om patientsäkerhet som gavs ut, bl a på initiativ av NHS (National Health Service), i Storbritannien 2005. Den i patientsäkerhetskretsar välkände professor James Reason var drivande i arbetet. Detta utbildningspaket har nu bearbetats och anpassats till svenska förhållanden av Jon Ahlberg och Carina Svensson. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) […]

Utmärkt introduktion i epidemiologi

Att läsa Ahlboms »Grunderna i epidemiologi« är som att återse en gammal vän. Denna utgåva är upplaga nummer tre av en bok som rönt berättigad uppmärksamhet även utanför Sveriges gränser. Den första upplagan gavs ut 1981, och det var inte många år senare jag tog mina första stapplande steg inom området. Leende igenkänner jag Rothmans […]

Roman med detaljerad neurokirurgisk beskrivning

Det är speciellt att i skönlitteraturen hitta en mening som »… häftigt humör, vilket tyder på reducerade nivåer av GABA vid receptorerna i striatum«. Två sidor senare hittar man ord som apraxi, agnosi och demens i författarens koncisa beskrivning av Huntingtons korea, eller »en gen på kromosom fyra upprepat av sekvensen CAG«. Det är den […]

Vissa kapitel kan användas som en praktisk manual i presentationsteknik

Denna bok riktar sig , enligt författarna, till läsare som »vill bli bättre på att kommunicera, påverka och övertyga samt nå längre i karriären med moderna och effektiva bildspel«. Nyckeln till detta beskrivs vara den praktiska retoriken. Det är inte en bok som förklarar hur man från start skapar presentationer i Microsofts PowerPoint. Tvärtom förutsätts […]

Fängslande om hur hjärnan blev kemisk

Bilden av hur hjärnan fungerar har blivit kemisk. Det har tex blivit allmängods att psykiska sjukdomar hänger samman med kemiska obalanser och kan behandlas med mediciner som korrigerar obalanserna. Föreställningarna om hjärnans kemi och möjligheterna att med medikamenter ingripa i enskilda psyken har haft ett enormt kulturellt inflytande – jämförbart med evolutionsteorin och upptäckten av […]

Ge en bok i julklapp!

Konkreta råd kring att sjukskriva – en efterlängtad bok

Bengt Järvholm och Christer Olofsson har i »Sjukskrivningsboken« gjort en sammanställning av kunskap och erfarenheter vid sjukskrivning. I förordet anger de att boken kommit till som ett svar på önskemål om råd om hur man gör när man sjukskriver. De anger att det i stor utsträckning saknas vetenskaplig kunskap, men att de samlat sin erfarenhet […]

Väckarklocka för läkare, politiker och beslutsfattare

Det är en av alla dessa vackra höstdagar när jag läser Lars O Kallings »Den yttersta plågan. Boken om aids«. Jag väntar på visum till Indien för att arbeta för Läkare utan gränser i Manipur, en av delstaterna med »afrikanskt hög« HIV-förekomst och hittills praktiskt taget utan tillgång till behandling. Detta trots att Indien är […]

Lärobok i medicinsk angiologi i ny utgåva

Kardiovaskulära sjukdomar är alltjämt vanligt förekommande. De drabbar många av oss någon gång i livet. För den stora grupp av läkare inom olika specialiteter som kommer i kontakt med sjukdomsgruppen är kunskap om patofysiologi och aktuella behandlingsrekommendationer av utomordentlig nytta. Boken »Kärlsjukdomar – lärobok i medicinsk angiologi« har just detta syfte. Den har tillkommit på […]

Fullödig lärobok om modern intensivvård

En ny lärobok är inte bara en kunskapssammanställning för studenter, den är också en manifestation och programförklaring för ämnet. Speciellt tydligt är detta när det gäller »yngre« specialiteter. Den första läroboken i intensivvård på svenska, av Eklund, Westermark och Wåhlin, utkom 1968 och utgjorde dåtidens helt nödvändiga markering av en ung och tidvis ifrågasatt subspecialitet […]

Juridisk information för yrkesfolk inom allmänmedicinen

Bokförlaget Juris AB har utkommit med tre böcker i en serie medicinska juridikböcker: »Psykiatrins juridik 2004«, »Specialistsjukvårdens juridik 2005« och »Allmänmedicinens juridik 2005«. Boken »Allmänmedicinens juridik« är ett resultat av ett omfattande samarbete mellan jurister och medicinare av olika specialiteter. Nio författare med olika kompetens och bakgrund inom hälso- och sjukvården har åstadkommit ett lättläst […]

Förnämlig svensk kirurgihistoria!

Det kan tyckas egendomligt att en invärtesmedicinare ska anmäla en bok om kirurgihistoria, men kirurgen i Läkartidningens redaktion ansåg att jag, som ett par år varit ordförande i Medicinhistoriska sektionen i Läkaresällskapet, borde åta mig uppdraget. Jag vet inte om han också tänkte på att jag har personliga minnen från hela den tid som utgör […]

»Varför gör di inte som vi säger?« Om samsyn och följsamhet

»Felaktig läkemedelsbehandling förorsakar kostnader på mellan 15 och 20 miljarder kronor varje år i Sverige. Följsamheten till ordination är ett absolut krav för att en läkemedelsbehandling skall kunna genomföras. Med bättre samverkan och samsyn mellan patienten och förskrivaren, sjuksköterskan och farmaceuten på apoteket skulle hälsoläget förbättras och kostnaderna för sjukvården minska.« Så börjar boken »Enligt […]

Pjäs att hyra som diskussionsunderlag

Pjäsen »Mottagningen« hade premiär på teater Giljotin i Stockholm den 16 september 2005. Efter nio dagars föreställning där gav sig ensemblen ut på turné. Man kan boka denna föreställning för att använda den tex som bakgrund till diskussioner. Jag kan väl tänka mig att den är en förträfflig utgångspunkt för diskussioner under planeringsdagar på tex […]

På irrvägar genom tid och rum

Upptakten i »Vägs ände« kunde inte vara mer dramatisk när den dyker upp efter ett par inledande korta kapitel. Det sker under överrubriken »Vinter« och med datum den 13 januari 1995. »I köket fumlade han ett tag bland lådorna innan han hittade den vassaste trancherkniven É så vad återstod annat än att rycka sig loss […]

Alternativmedicin: essäer med utifrån gjorda betraktelser

Den här antologin om alternativ (eller komplementär eller integrativ) medicin har sitt ursprung i ett seminarium som hölls i augusti år 2002. Redaktör är fil dr Motzi Eklöf, verksam vid Tema hälsa och samhälle, Linköpings universitet. Hon har tidigare publicerat arbeten inom området och står här för inledning, introduktion och avslutning. Av övriga 14 bidragsgivare […]

Vrenen – en intressant bekantskap

Sannolikt har en science fiction-bok inte tidigare anmälts i Läkartidningen men jag finner »VREN. De glömda rummen« så fascinerande att jag tycker att den bör recenseras här, inte endast därför att den är skriven av en kollega, röntgenläkaren Lotta Olivecrona. Boken är visserligen utgiven av ett ungdomsförlag, men jag tror den får läsare i alla […]