Depressionssjukdomar är idag ett av våra stora folkhälsoproblem. WHO-statistik talar sitt tydliga språk. De ligger högt på listan över sjukdomar med höga dödstal, mänskligt lidande och stor effekt på samhällsekonomin. Tyvärr har inte politiker, beslutsfattare och för den delen inte heller kolleger inom specialiteten hittills insett detta. Det har medfört att vi under det senaste decenniet har fått se en successiv nedmontering av den psykiska hälsovården. Tidigare har framför allt från barnpsykiatriskt håll hävdats att de affektiva sjukdomarna (depressioner och manier) debuterar först i 20–30-årsåldern. Detta har visat sig vara felaktigt. De sjukdomar vi här talar om, nämligen recidiverande depressioner ochde bipolära tillstånden med omväxlande depressiva och maniska sjukdomsepisoder debuterar som regel i tidiga tonår. Det är här vi måste lära oss att känna igen dessa sjukdomstillstånd och snabbt inleda en behandling som förhoppningsvis kan hindra eller lindra en malign utveckling med återkommande sjukdomsperioder alternativt en kronisk utveckling. Vi måste också inse att djupa depressioner i tonåren disponerar för en utveckling till bipolär sjukdom, som erfarenhetsmässigt bjuder på betydande terapeutiska problem. Tidig intervention kan vara livsavgörande. Här har barn- och ungdomspsykiatrin en av sina främsta uppgifter, hittills tyvärr ganska negligerad.


Unikt förmedlande av solid kunskap
Gunilla Olsson, barn-och ungdomspsykiater, disputerade i slutet på 1990-talet på temat ungdomsdepressioner. Hon har kommit att bli nationellt ledande inom klinik och forskning när det gäller affektiva sjukdomar i tidiga ungdomsår och har nu skrivit en bok som på ett ganska unikt sätt förmedlar den solida kunskap vi idag har tillgång till när det gäller dessa sjukdomar. Hon har frigjort sig från det professionella språkbruket, talar tydligt till alla dem som möter tonåringar i depressiv sjukdom eller depressiv kris, berättar hur vi kan identifiera de ungdomar som behöver en kraftfull biologisk behandling och hur alla andra åtgärder kan integreras i ett övergripande hjälpprogram.


För utbildning inom flera ämnesområden
Det är inte ofta en bok av detta slag kan läsas med stor behållning av personer inom så vitt skilda områden som tex psykiatri/psykologi/sociologi/skolhälsovård och omvårdnadsforskning.
Boken förtjänar att uppmärksammas och användas i utbildningssammanhang vilka syftar till att tidigt identifiera tonåringars psykiska ohälsa och därefter sjösätta robusta behandlingsprogram.


Viktig kunskapskälla
Gunilla Olssons bok är välkommen och bör vara en viktig kunskapskälla för seriös barn- och ungdomspsykiatri inom området affektiva sjukdomar och även värdefull för ökade kunskaper inom vuxenpsykiatrisk verksamhet. Det är tyvärr så att många ungdomar som drabbats i tidiga år av icke igenkända affektiva sjukdomar så småningom hamnar långt inne i en olycklig, onödig och destruktiv sjukdomskarriär inom vuxenpsykiatrin. Vi måste hjälpas åt att förhindra en sådan utveckling. Förebyggande åtgärder har högsta prioritet. Därom ger Gunilla Olssons bok klara besked.