George Franklin Smith (professor emeritus i biologi och pediatrik i Chicago och medicine hedersdoktor i bla Göteborg) tillbringade fyra av sina yngre år som gästforskare vid det världsberömda institutet för medicinsk genetik i London, Galton Laboratory. Redan då, för ca 40 år sedan, kom han att intressera sig för sjukdomen smittkoppor och dess historia. Han blev speciellt intresserad av dr Edward Jenner (1769–1823), som blev den som i princip utrotade denna farsot. Hur stor Jenners upptäckt var kan illustreras av att uppskattningsvis 300 miljoner i hela världen dött av smittkoppor; därtill miljontals överlevande, lämnade vanställda eller blinda.


Stoppade smittkoppornas härjningar
Jenner upptäckte att man kunde framställa ett effektivt vaccin från en snarlik sjukdom hos kor – kokoppor. Han var då verksam som provinsialläkare i en liten by belägen ett antal mil utanför London. Smith beskriver hur Jenner under enkla förhållanden gick tillväga när han fann ett botemedel. Boken skildrar i novellform ett lärt medicinskt sällskap som diskuterar Jenners insats och som belyser sjukdomen smittkoppors härjningar i världen.
Av en mjölkerska hade Jenner hört att man inte kunde få smittkoppor om man tidigare haft den ofarliga sjukdomen kokoppor. Det hade många läkare före Jenner också hört. Jenners storhet bestod i att han trodde härpå och utvecklade ett vaccin (inokulation) från lymfknutorna på juvern från kor sjuka i kokoppor. Sina studier och experiment publicerade Jenner i form av en bok eller mindre skrift utgiven i London 1798 kallad »The inquiry«. Han fick själv bekosta publikationen och ge ut den på eget förlag. »The inquiry« spreds emellertid snabbt över världen; den blev accepterad relativt omgående. Som kuriosa kan nämnas att både Napoleon och Wellington lät inokulera sina arméer före slaget vid Waterloo.
Hoven i Europa, liksom president Jefferson i USA, tog också snabbt efter. Smith skriver att kokoppsvaccination blev obligatorisk redan 1811 i Sverige.
Dagens medicinare vet föga om smittkoppor. Varför har alla vi äldre ett ärr nedom vänster skuldra? WHO förklarade 1979 att smittkoppor var utrotade från världens yta. Dock med reservation för smittkoppor i form av biologiskt stridsmedel. Efter händelsen i New York den 11 september beräknades att inför eventuella efterföljande terrordåd borde 250 miljoner i USA behöva vaccineras.


Av intresse för en bred läsekrets
Smiths bok är mycket intressant. Den är allmänbildande och kan rekommenderas för läsning av envar; icke enbart de av medicinsk historia intresserade.