Denna bok riktar sig , enligt författarna, till läsare som »vill bli bättre på att kommunicera, påverka och övertyga samt nå längre i karriären med moderna och effektiva bildspel«. Nyckeln till detta beskrivs vara den praktiska retoriken. Det är inte en bok som förklarar hur man från start skapar presentationer i Microsofts PowerPoint. Tvärtom förutsätts det att läsaren har en del baskunskaper i detta program. Boken har tolv kapitel och innehåller 143 sidor. Innehållsförteckningen är tydlig och har en del frestande rubriker som kan väcka läsarens nyfikenhet. Däremot saknas register, och litteraturlistan är påfallande mager (sex referenser) med tanke på det stora utbud av litteratur som redan finns inom området.

Författarna har en rak framtoning i sin text, men talrika upprepningar kan uppfattas som påfrestande, och det svenska språket är långt ifrån optimalt använt. Det är lite olyckligt i en bok som handlar om presentationsteknik, speciellt när man i ett kapitel betonar vikten av »språkligt flyt«. Att författarna frikostigt delar med sig av sina erfarenheter slätar dock över en hel del av dessa brister.
Ord som påverka, övertyga, knep används ganska flitigt i texten liksom produkt, kund och tjänst. Huruvida läsaren ska översätta ordet knep med »ett listigt tillvägagångssätt« eller rent av »fuffens«, alternativt »konstgrepp«, får vara upp till var och en. Det beror också på hur mycket läsaren vill ta till sig av den retoriska lära som predikas i boken och vilket förtroende man på sikt vill få av sin publik. Framtoningen och språket gör att boken kanske i första hand riktas till försäljare och affärsmän. Läkare och studenter som vill lära mer om presentationsteknik bör dock kunna finna en del praktiska tips i boken, och det gäller även för den mer erfarna föreläsaren.

Speciellt i bokens sista fyra kapitel finns ett flertal kloka och praktiska råd om de sista förberedelserna före framförandet av en presentation och hela vägen fram till frågestund och avslutning. Det är riktigt bra sammanfattat, och här lyfter kvaliteten i bokens innehåll påtagligt.