Sveriges äldsta universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, firar 300-årsjubileum. För att påminna om detta har Landstinget i Uppsala län givit ut en bok.

I ett inledande kapitel får vi en kortfattad historisk översikt, som i rask takt berättar om hur sjukhuset med starten i Nosocomium Academicum utvecklats till ett världsledande forskningssjukhus med en omfattande klinisk verksamhet, allt i framkanten av dagens medicinska vetande.
Den tillbakablickande delen avslutas med en serie kortare presentationer av betydelsefulla och färgstarka profiler, som spelat en viktig roll i sjukhusets historia.

Trots den ambitiösa ansatsen blir denna historiska inledning alltför lättviktig för att kunna balansera bokens fortsättning, där nutidshistorien och dagens aktualiteter speglas.
Denna del, som utgör merparten av jubileumsboken, har dessvärre ganska mycket karaktären av reklambroschyr.

De olika avsnitten, som presenterar ett stort antal verksamheter med bas i Akademiska sjukhuset, ger just den positiva bild som man förväntar sig i sammanhang där marknadsföring är A och O. Textavsnitten andas egenberöm; språket är fyllt av superlativer och positivt värdeladdade floskler som »samarbete är nyckeln«.
Visst, det ska erkännas – det finns också en hel del seriös information att hämta ur den glättade framställningen.

Tyvärr har författaren, eller författarna, till de olika avsnitten gömts i ett kollektiv bestående av en redaktionskommitté och ett författarregister i bokens inledning med namnen uppställda i bokstavsordning utan närmare specificering av yrkestillhörighet, akademisk titel, institutions- eller klinikanknytning.
Någon möjlighet att koppla namnen till de enskilda artiklarna finns inte, vilket faktiskt reducerar dessa artiklars värde som referenser.
Men det är kanske av mindre betydelse i sammanhanget. Jag får inte intrycket att boken ska vara annat än en trevlig present.

Men om man nu bortser från textavsnitten är boken rikligt försedd med fina illustrationer. Detta är bokens behållning för min del.

Sammanfattningsvis tycker jag att det är synd att en så påkostad och bildmässigt god bok fått ett så tunt och splittrat innehåll.
Den kompetens som författarkollektivet rimligtvis besitter kunde ha använts för en mer informativ skrift, som fokuserat på den historiska utvecklingen och några aktuella utvecklingstrender.
Akademiska sjukhusets betydelse både för medicinhistorien och nutidsmedicinen är alltför stor för att plottras bort i en publikation av detta slag.