Denna webbplats vänder sig till läkare

Martina – kan det vara rättvist?

Öppnandet av barnsjukhuset Martina i Stockholm kommenteras av Barometern (m): »De familjer som vill lägga resurser på en särskild sjukförsäkring kan få den för sina barn. Och den vanliga barnsjukvården avlastas, så att köer och väntan blir kortare där, åtminstone marginellt. Men debatten kokar. Det finns till och med en speciell blogg för upproret mot […]

Medlemskap i a-kassa ska vara frivilligt

I en av regeringen beställd utredning föreslås ett obligatoriskt medlemskap i arbetslöshetskassa. Läkarförbundet bedömer att ett genomförande av förslaget skulle innebära att många f d medlemmar i akademikernas kassa AEA skulle återinträda. Förbundet tror också att ett sådant ökat antal medlemmar i AEA, av personer vars risk för arbetslöshet måste bedömas som låg, skulle möjliggöra […]

Strid i syd om läkarbemannade akutbilar

En infekterad strid har brutit ut i Region Skåne om de läkarbemannade akutbilarna (PHAT – prehospitala akutteam). Oenighet på flera nivåer har lett till ett beslut om nedläggning. I Kristianstadsbladet kommenteras beslutet av berörda sjuksköterskor: – Jag tror inte den medicinska säkerheten blir sämre. Men allt är ett teamarbete. En trygghet försvinner om läkarna försvinner, […]

Vändning om storregion i Uppsala

Tre av fyra allianspartier i Uppsala läns landsting säger nu ja till en storregion med de län som ingår i dagens sjukvårdssamarbete. Upsala Nya Tidning (lib) kommenterar under rubriken En ofrånkomlig helomvändning: »Allianspartierna räknade uppenbarligen med att sjukvårdssamarbetet runt Mälardalen skulle bestå oavsett vilken region som Uppsala län tillhörde. Men när de övriga länen hotade […]

Vårdval av intresse även i glesbygder

Även glesbygden bör få ta del av valfrihet i vården, skriver Norrbottens-Kuriren (m) och beskriver Hallands vårdvalsmodell för närsjukvården som något som flertalet där verkar gilla: »Lite tvång kan vara bra ibland. Regeringen planerar en lag som nästa år ger alla landsting en skyldighet att införa någon form av vårdvalssystem för primärvården. Landstingsrådet Kent Ögren […]

Konkurrens rätt medicin för läkemedlen för

»Konkurrens rätt medicin« – under den rubriken kommenterar Borås Tidning (m) Apoteksutredningens förslag: … det är trots allt positivt för kunderna att det otidsenliga monopolet försvinner. Hittills har regeringen underlättat för dem som vill sluta röka genom att tillåta nikotintuggummin i butikshyllorna. Fler produkter kommer att ta samma väg och göra det enklare för kunderna […]

»Vården behöver mera pengar«

Vården är bra men köerna för långa. Mycket mera av den gemensamma kakan borde satsas på hälso- och sjukvård, skriver Norrländska Socialdemokraten, som hellre ser mer vård än sänkt skatt: »Det kan inte vara ett självändamål att Sverige håller sjukvårdens andel på nio procent av BNP. Målet kan inte vara att vården ska kosta så […]

Papperslösa flyktingars rätt till sjukvård

Miljöpartiets regionråd i Region Skåne, Anders Åkesson, pläderar i Helsingborgs Dagblad för ett mer humant bemötande i vården av flyktingar utan dokument. Han utgår från bla FNs konvention om de mänskliga rättigheterna: »Om man som papperslös får akut vård – till exempel en förlossning som sker utan komplikationer – så hamnar kostnaden på närmare 25 000 […]

Maximerade sjuktider prövas i Västra regionen

Vår högt värderade presskollega Grönköpings Veckoblad avslöjar planerna å en lista över för grönköpingsborna högsta tillåtna sjuktider, framtagen av hr pastorn och kd-ledaren David Helfridsson i samarbete med hr stadsläkare August Tert. Salvén: »Genom att sjukfallen preciseras i tid kommer sjukskrivningsprocessen inte bara att bli mer robust och tillförlitlig, den kommer också att snabbas på […]

Lotteriet till läkaryrket

Systemet med lottning till läkarutbildningen kritiseras i en krönika i Göteborgs-Posten (lib): »Sedan hösten 2002 har det varit krav på 20,0 i betyg (högsta) på alla läkarprogram. Det har Tibella, men det räcker inte ändå. Det är lotten som avgör. I Stockholm får man göra tre tuffa test om man efter lottningen hamnat bland de […]

Den nyckfulla vården

Avsaknaden av personnummer kan vara ett livshotande tillstånd, konstaterar Expressen (ob) apropos vården för gömda vuxna flyktingar: »Enligt hälso- och sjukvårdslagen måste landstingen ge ’omedelbar vård’ till alla som vistas på svensk mark. Svenskar slipper se flyktingar som ligger och dör av brustna blindtarmar utanför akutintag. Men exakt vad ’omedelbar vård’ betyder vet ingen. Och […]

Den sjuka sjukskrivningen

En rad tidningar kommenterar rapporten om de dyra sjukskrivningarna från Studieförbundet näringsliv och samhälles Välfärdsråd. Nerikes Allehanda (lib) tar upp de stora besparingar som är möjliga: Om sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna kunde komma tillbaka till den nivå vi befann oss 1996 skulle enorma resurser frigöras. Det skulle räcka till att finansiera den borgerliga alliansens alla skattesänkningar. […]

Den sjuka sjukskrivningen

En rad tidningar kommenterar rapporten om de dyra sjukskrivningarna från Studieförbundet näringsliv och samhälles Välfärdsråd. Nerikes Allehanda (lib) tar upp de stora besparingar som är möjliga: Om sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna kunde komma tillbaka till den nivå vi befann oss 1996 skulle enorma resurser frigöras. Det skulle räcka till att finansiera den borgerliga alliansens alla skattesänkningar. […]

Psykologer i primärvården

Smålandsposten (m) efterlyser mer psykologkompetens på vårdcentralerna: »Varje år besöker tre miljoner svenskar i vuxen ålder en läkare på en vårdcentral. Enligt svenska psykologförbundet har en miljon av dessa besökare problem som är relaterade till psykisk ohälsa. I en rapport pekar de på det orimliga i att 90 procent av landets vårdcentraler inte kan erbjuda […]

Kritiskt om vårdgarantin

Den nya vårdgarantins ikraftträdande kommenterades av några pressgrannar, som i huvudsak var kritiska. Gefle Dagblad (lib) betecknade reformen som kosmetik: »I dag träder den nya utökade vårdgarantin i kraft. En garanti som till intet förpliktigar, en kosmetisk åtgärd som är avsedd att i bästa fall sätta lite press på vårdapparaten. Några landsting klarar kravet att […]

Kalmaritisk planekonomi

Barometern (m) kritiserar landstingsoppositionen för att vilja bryta överenskommelsen om sjukhusstrukturen i Kalmarlandstinget: »Det är som att läsa ett referat från en sovjetisk kommission om planekonomisk ståltillverkning, där fabrikskombinat kämpar mot varandra. / – – – / Att på politisk nivå gå in och använda patienternas vårdbehov som ett slags regionalpolitisk regulator är naturligtvis absurt. […]

Synen på psykiskt sjuka

Gäller rättssystemets princip att hellre fria än fälla även samhällets syn på de psykiskt sjuka, undrar Dagens Nyheters (ob lib) ledarskribent Johannes Åman: »Vansinnesdåd sprider skräck. Hur kunde det ske? Varför ingrep ingen och förhindrade att en så farlig person gick lös? De frågorna måste ställas. Problemet är bara att man ofta inte på förhand […]

Placebo vs homeopati

Grönköpings forskare tävlar icke utan framgång med sina svenska kolleger när det gäller att sätta nya medicinska landvinningar å den vetenskapliga tapeten, kan presskollegan Grönköpings Veckoblad förtälja:»Homeopatiska läkemedel ha vid en omfattande studie genomförd av hr stadsdoktor Aug. Tert. Salvén befunnits vara lika verkningsfulla som placebopreparat (inbillningsmediciner). Trots detta glädjande forskningsresultat kommer sjukstugan även i […]

Förvirrat i Skåne

Ystads Allehanda (lib) konstaterar att det tycks råda förvirring om kompetensen vid Simrimshamns sjukhus: »En patient som av ett sjukhus får besked om att senare besöka ett annat borde inte ha någon anledning att betvivla riktigheten i rekommendationen. Att en patient ändå tvingas besöka ett tredje sjukhus för att man på det första inte vet […]

Jämställd vård

Gefle Dagblad (lib) kommenterar kardiologkongressen i Stockholm och dess tema om hjärtsjukvård för kvinnor: »Kvinnor har mindre hjärtan. De har finare, det vill säga tunnare, blodkärl. De har andra hormoner än män, vilket gör att läkemedel tas upp på olika sätt. Detta vet man. Ändå finns inga specifikt kvinnliga behandlingar vid till exempel hjärtinfarkt eller […]