Varför räcker inte vårdpengarna till de fattigaste och sjukaste? undrar Göteborgs-Posten (lib) på ledarplats.
»Uteliggare är inga populära patienter, varken på akutmottagningarna eller vårdcentralerna. Samtidigt är det svårt att tänka sig en grupp människor i större behov av sjukvård. Frivilligorganisationerna gör vad de kan – och har pengar till. Men behovet är mycket större. Därför är det bra att Göteborgs kommun i höst startar en vårdcentral för hemlösa i Westsam-huset.
Men det finns inga pengar, invände primärvårdschefen Bo Ragnmar och läkarfackets Bengt Eliasson i gårdagens GP. En märklig invändning. Sjukvården är alltså till för alla – utom för dem som behöver den allra mest! Kan kommunen hosta upp lite extra pengar är det naturligtvis utmärkt. Om inte får Ragnmar och Eliasson se till att omprioritera.«