Vårdförbundets nyvalde ordförande Anna-Karin Eklund avger en policydeklaration i Blekinge Läns Tidning. Ett avsnitt:
»Vi behöver verklig förändring och det får man inte om man omorganiserar för ekonomins eller chefens skull.
Uppmuntra ledarskapet och öka mångfalden bland cheferna.
I de flesta andra verksamheter är det självklart att chefer och ledare i första hand ska vara bra på att leda men i vården hävdar fortfarande en del att det bara är en viss yrkesgrupp som kan bli chef.
Det behövs fler chefer och ledare som är sjukgymnaster och undersköterskor likväl som sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.
Det är naivt att tro att den nyutexaminerade läkaren är en bättre ledare för ett hemvårdsteam än en erfaren arbetsterapeut bara på grund av den unge läkarens utbildning – ibland är den lämpligaste ledaren läkarutbildad, ibland passar en undersköterskeutbildad kvinna bäst.«