Att det krävs reformer i vårdsektorn har länge stått klart. Frågan är bara vilka, skriver Östgöta Correspondenten (ob borg):

»Medan regeringen försöker bromsa ut-vecklingen genom att hindra vinstdrivande vårdföretag från att etablera sig föreslår de borgerliga partierna en »startlag«, som öppnar för privata initiativ och nytänkande i vårdsektorn.
Den linjen kan mycket väl bli ett trumfkort för den borgerliga alliansen inför nästa val.«