Större uppmärksamhet borde ägnas åt att få till stånd fungerande vårdkedjor, framhåller Folket (s). Rättvisa och kvalitet får inte offras för de ekonomiska kraven:

»Många apotek har numer, som det verkar, merarbete med att ta reda på människors betalningsförmåga. Här krävs en återställare just för det svaga, Göran Persson!
Så här rullar det på. Ansvariga politiker tittar mer på debet och kredit än på vårdkedjans olika beståndsdelar och vårdens kvalitet. Visst ska varje krona kontrolleras. Vi måste självfallet ha en så effektiv sjukvård som möjligt, men ambitionen måste därutöver vara att ge alla en rättvis och jämlik sjukvård.« •