Gefle Dagblad (lib) kommenterar kardiologkongressen i Stockholm och dess tema om hjärtsjukvård för kvinnor:

»Kvinnor har mindre hjärtan. De har finare, det vill säga tunnare, blodkärl. De har andra hormoner än män, vilket gör att läkemedel tas upp på olika sätt.
Detta vet man. Ändå finns inga specifikt kvinnliga behandlingar vid till exempel hjärtinfarkt eller kärlkramp. Kvinnor har i alla tider behandlats som vore de män…
/ – – – / Sverige håller jämställdhetsfanan högt och regeringen berömmer sig ofta för att vara världens mest jämställda. Men när det gäller forskningen på kvinnors sjukdomar är Sverige inte ett dugg bättre än något annat europeiskt land.
Visserligen blir också forskningen allt mer eftersatt av regeringen och dess stödpartier. Men i ett land där man, med all rätt, lägger så stor vikt vid jämställdhet är det häpnadsväckande att man inte tar kvinnors sjukdomar på större allvar.
Satsa mer pengar på en oberoende, från staten fristående, forskning. Satsa dessutom riktade pengar på forskning kring kvinnors sjukdomar, inte minst hjärt- kärlsjukdomar.«