Grönköpings forskare tävlar icke utan framgång med sina svenska kolleger när det gäller att sätta nya medicinska landvinningar å den vetenskapliga tapeten, kan presskollegan Grönköpings Veckoblad förtälja:

»Homeopatiska läkemedel ha vid en omfattande studie genomförd av hr stadsdoktor Aug. Tert. Salvén befunnits vara lika verkningsfulla som placebopreparat (inbillningsmediciner). Trots detta glädjande forskningsresultat kommer sjukstugan även i fortsättningen att föreskriva placebo vid svårdiagnostiserade sjukdomstillstånd eftersom sådan medicin ställer sig avsevärt prisbilligare än de homeopatiska dropparna.«