Barometern (m) kritiserar landstingsoppositionen för att vilja bryta överenskommelsen om sjukhusstrukturen i Kalmarlandstinget:

»Det är som att läsa ett referat från en sovjetisk kommission om planekonomisk ståltillverkning, där fabrikskombinat kämpar mot varandra.
/ – – – / Att på politisk nivå gå in och använda patienternas vårdbehov som ett slags regionalpolitisk regulator är naturligtvis absurt. Det är att sätta vårdapparaten före enskilda människors behov.
Kritiken hörs då att om politiker inte styr kommer allsköns mygel och intriger på förvaltningsnivå förfördela vissa och gynna andra. Också svaret på det är enkelt att ge: den starkaste drivkraften är återigen patienternas egen valfrihet. Det är den enskildes behov som ska styra hans eller hennes vård, då ska patienten också ges makten att bestämma var och när vården ska ges.
Det är den borgerliga landstingsmajoritetens givna sak att tydligt stå upp för denna vanliga människors valfrihet och entydigt ta avstånd från all regionalpolitisk kohandel.« •