Gäller rättssystemets princip att hellre fria än fälla även samhällets syn på de psykiskt sjuka, undrar Dagens Nyheters (ob lib) ledarskribent Johannes Åman:

»Vansinnesdåd sprider skräck. Hur kunde det ske? Varför ingrep ingen och förhindrade att en så farlig person gick lös?
De frågorna måste ställas. Problemet är bara att man ofta inte på förhand kan skilja den farlige från den ofarlige. Enligt Ekot visar en forskningsrapport som lämnades till regeringen på torsdagen att var tredje bedömning blir fel.
Så frågan är: Hur många psykiskt sjuka är vi beredda att låsa in i onödan för att risken för vansinnesdåd ska kunna reduceras? Och vilket samhälle får vi om rädslan för vansinnesdåd blir styrande medan de psykiskt sjukas frihet och livsvillkor inte tillmäts någon större vikt?« •