En rad tidningar kommenterar rapporten om de dyra sjukskrivningarna från Studieförbundet näringsliv och samhälles Välfärdsråd. Nerikes Allehanda (lib) tar upp de stora besparingar som är möjliga:

Om sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna kunde komma tillbaka till den nivå vi befann oss 1996 skulle enorma resurser frigöras. Det skulle räcka till att finansiera den borgerliga alliansens alla skattesänkningar. Dessutom skulle Göran Perssons tioårssatsning på äldreomsorgen kunna klaras av på ett år och pengar skulle bli över till aldrig skådade satsningar på skola, vård, poliser, vägar, omsorg, ja, listan kan göras lång.

Norrbottens-Kuriren (m) anser att läkarna bär stor del av ansvaret för problemen:

Dagens system missbrukas grovt och kostar årligen åtskilliga miljarder helt i onödan. Det verkar nödvändigt att förse läkare med överrockar i form av kolleger som måste attestera varje beslut om sjukskrivning.
/ – – – / Bästa sättet att stoppa missbruket av sjukförsäkringen är dock om vi får bukt på den arbetslöshet som regeringen inte gör något för att minska. Förutom att den lägger upp pengar för 20 000 jobb som gardinuppsättare över valdagen.

Vestmanlands läns tidning (lib) riktar in sig främst mot arbetsgivarnas medfinansiering:

Regeringen har ju nu rätt länge verkat treva sig fram på känn efter lösningar. Försäkringen har gjorts om gång på gång. Det går inte att befria sig från intrycket att det delvis rört sig om desperata chansningar.
/ – – – / Det är obegripligt att en regering som fumlat så uppenbart i sökandet efter effektiva åtgärder, anser sig ha råd att utan vidare vifta bort ett knippe konstruktiva förslag.
Mycket talar för att det tvärtom är bråttom att refomera dagens system. Särskilt angeläget är det att få bort med-finansieringen. •