Den nya vårdgarantins ikraftträdande kommenterades av några pressgrannar, som i huvudsak var kritiska. Gefle Dagblad (lib) betecknade reformen som kosmetik:

»I dag träder den nya utökade vårdgarantin i kraft. En garanti som till intet förpliktigar, en kosmetisk åtgärd som är avsedd att i bästa fall sätta lite press på vårdapparaten.
Några landsting klarar kravet att ingen ska behöva vänta längre än tre månader på en operation. De allra flesta, bland dem landstinget Gävleborg, klarar det inte.
/ – – – / Vad återstår? Är det dags att åter resa frågan om inte staten måste ta över ansvaret för åtminstone specialistvården. Om man skrotade landstingen och den nuvarande politiker- och tjänstemannastrukturen skulle stora stora resurser frigöras, menar bland annat Sjukhusläkarföreningen, som länge pläderat för en statlig specialistvård.«


Svenska Dagbladet (obund m) efterlyste helt nya grepp från oppositionen som alternativ till vårdgarantin:

»Garantin utlovar noll dagars väntetid för kontakt med vården, sju dagars väntetid till läkarbesök, maximalt 90 dagars väntetid till specialist och därefter maximalt 90 dagars väntan på behandling. Sammantaget ungefär sex månader. Problemet är att få landsting ser ut att klara av detta. Sanktioner saknas.
Sedan kan det förstås tilläggas att sex månaders väntan från vårdsökande till vård är en påfallande låg ambitionsnivå. Ett halvår är mycket för den som går sjukskriven med smärtor och oro.
Alliansen har en del bra förslag, bl a att patienter ska få ekonomisk kompensation vid utebliven behandling och att stopplagen för privata vårdgivare ska avskaffas. Men landstingskramare finns i alla partier. Det vill till att oppositionen verkligen vågar prova nya grepp. Sjukvårdspolitiken är ett av socialdemokratins stora misslyckanden.« •