Avsaknaden av personnummer kan vara ett livshotande tillstånd, konstaterar Expressen (ob) apropos vården för gömda vuxna flyktingar:

»Enligt hälso- och sjukvårdslagen måste landstingen ge ’omedelbar vård’ till alla som vistas på svensk mark. Svenskar slipper se flyktingar som ligger och dör av brustna blindtarmar utanför akutintag.
Men exakt vad ’omedelbar vård’ betyder vet ingen. Och det finns ingen lag som erkänner gömda flyktingars status som patientgrupp. De utgör en skuggarmé som enskilda verksamhetschefer ute i landet kan behandla godtyckligt.
Det finns generösa sjukhus, och det finns sjukhus där receptionister säger åt personnummerlösa människor med svåra smärtor att gå sin väg.
/ – – – / Regeringen förbereder ett lagförslag just nu (som har beretts på utrikesdepartementet, inte på socialdepartementet, talande nog). Det har fått tummen ner av alla från ‘Läkare utan gränser’ till Folkhälsoinstitutet. Det riskerar att göra vården ännu mer svårtillgänglig för de gömda – och cementera Sverige som ett av de mest hårdhjärtade flyktingländerna i EU.
Släng förslaget i papperskorgen och börja om. På socialdepartementet.«