Vår högt värderade presskollega Grönköpings Veckoblad avslöjar planerna å en lista över för grönköpingsborna högsta tillåtna sjuktider, framtagen av hr pastorn och kd-ledaren David Helfridsson i samarbete med hr stadsläkare August Tert. Salvén:

»Genom att sjukfallen preciseras i tid kommer sjukskrivningsprocessen inte bara att bli mer robust och tillförlitlig, den kommer också att snabbas på och rationaliseras (underlättas) med förtryckta blanketter för varje diagnos, menar dr Salvén, som även har andra förslag till förbättringar inom vårdområdet och sjukstugans väggar. Bla kommer en ny soffa att sättas in i väntrummet för att på så sätt undvika faran, som hr socialminister Hägglund varnat om, att vårdsökande hamnar mellan stolarna.«

Bland de av dr Salvén presenterade diagnoserna, respektive sjukskrivningstiderna, kan noteras portvinstå 22 dagar, rampfeber 3 dagar och blåtira 7 dagar.

»Vad som sker om en patient tillfrisknar på kortare tid än den föreskrivna är ännu så länge en förborgad hemlighet.«