Miljöpartiets regionråd i Region Skåne, Anders Åkesson, pläderar i Helsingborgs Dagblad för ett mer humant bemötande i vården av flyktingar utan dokument. Han utgår från bla FNs konvention om de mänskliga rättigheterna:

»Om man som papperslös får akut vård – till exempel en förlossning som sker utan komplikationer – så hamnar kostnaden på närmare 25 000 kronor, en kostnad som man som papperslös får betala om man senare får uppehållstillstånd i landet. De nuvarande reglerna för vården bidrar alltså inte bara till en försämrad hälsa för de papperslösa utan också att starten i landet blir svår.
Jag vet att många anställda inom Region Skåne redan i dag ser till att de papperslösa får vård men att de då tvingas gå förbi de vanliga administrativa systemen och ibland ta konflikter med kollegor. De som ger denna vård har förstått den medicinska etikens mest grundläggande princip; alla människors rätt till vård efter behov. Sjukvården får i dag inte väga in den enskildes sociala och ekonomiska tillstånd och bör heller inte väga in människors legala status i landet.«