Vården är bra men köerna för långa. Mycket mera av den gemensamma kakan borde satsas på hälso- och sjukvård, skriver Norrländska Socialdemokraten, som hellre ser mer vård än sänkt skatt:

»Det kan inte vara ett självändamål att Sverige håller sjukvårdens andel på nio procent av BNP. Målet kan inte vara att vården ska kosta så lite som möjligt, utan att så många som möjligt får bästa möjliga vård.
1980 var Sverige det land i världen som satsade störst andel av sin BNP på sjukvården. Men sedan har land efter land passerat Sverige. 2004 använde inte bara USA, utan också Tyskland, Frankrike, Portugal, Grekland och Kanada en större BNP-andel än Sverige till sjukvården.
Det är siffror som borde föranleda viss eftertanke i både landstingshus och regeringskansli.
Allt för länge har Sverige skrytit om att landet bedriver en effektiv vård till låga kostnader. Men larmrapporterna om vårdköer, läkarbrist och ökade anmälningar till patientnämnderna visar att det finns en baksida av effektivitets- och kostnadsjakten. Alltför många kommer i kläm.«