»Konkurrens rätt medicin« – under den rubriken kommenterar Borås Tidning (m) Apoteksutredningens förslag:

… det är trots allt positivt för kunderna att det otidsenliga monopolet försvinner. Hittills har regeringen underlättat för dem som vill sluta röka genom att tillåta nikotintuggummin i butikshyllorna. Fler produkter kommer att ta samma väg och göra det enklare för kunderna att snabbt lindra sina symptom.
När etableringsrätten släpps fri kommer läkemedelsförsäljningen att bättre anpassas efter kundernas/patientens önskemål. Öppettiderna kommer att förbättras och tillgängligheten öka. Sannolikt kommer även priserna att pressas neråt.
Om ett år förväntas marknaden öppnas. Svenska folket har väntat länge på denna frihetsreform.