En infekterad strid har brutit ut i Region Skåne om de läkarbemannade akutbilarna (PHAT – prehospitala akutteam). Oenighet på flera nivåer har lett till ett beslut om nedläggning. I Kristianstadsbladet kommenteras beslutet av berörda sjuksköterskor:

– Jag tror inte den medicinska säkerheten blir sämre. Men allt är ett teamarbete. En trygghet försvinner om läkarna försvinner, säger Mathias Wittgren, intensivvårdsutbildad sjuksköterska i ambulansdistrikt nordost.
Johan Klarén, specialist­utbildad ambulanssjuksköterska i ane­stesi, förstår inte hur den prehospitala vården skulle vara säk­rare utan läkare än exempelvis primärvården.
– Det finns ju inga vårdcentraler utan läkare. Vi försöker upptäcka och ställa diagnos för att tidigt kunna sätta in behandling. Då är det väl klart att vi ska ha en doktor.
Han använder själv PHAT-bilen när han är osäker, och anser att det bör vara samma doktor som sköter närsjukvårdsuppdragen för primärvården och larmverksamheten.