Tre av fyra allianspartier i Uppsala läns landsting säger nu ja till en storregion med de län som ingår i dagens sjukvårdssamarbete. Upsala Nya Tidning (lib) kommenterar under rubriken En ofrånkomlig helomvändning:

»Allianspartierna räknade uppenbarligen med att sjukvårdssamarbetet runt Mälardalen skulle bestå oavsett vilken region som Uppsala län tillhörde. Men när de övriga länen hotade att sluta köpa vård av Akademiska – samtidigt som dörren föreföll stängd för en region tillsammans med huvudstaden så fanns naturligtvis inga verkliga alternativ.
Den som vill kan naturligtvis ifrågasätta hur allvarliga hoten från de övriga landstingen var. Men även om frågan dramatiserades så kvarstår att underlaget för sjukhuset och därmed för forskning och undervisning steg för steg riskerade att försvagas. Det är lätt att rasera sådant som vuxit fram under lång tid, men betydligt svårare att återskapa kreativa miljöer och en ”kritisk massa” av forskning och kvalificerade medarbetare om den en gång gått förlorad. Ur det perspektivet har allianspartiernas helomvändning också nationell betydelse.«