I en av regeringen beställd utredning föreslås ett obligatoriskt medlemskap i arbetslöshetskassa. Läkarförbundet bedömer att ett genomförande av förslaget skulle innebära att många f d medlemmar i akademikernas kassa AEA skulle återinträda. Förbundet tror också att ett sådant ökat antal medlemmar i AEA, av personer vars risk för arbetslöshet måste bedömas som låg, skulle möjliggöra ytterligare avgiftssänkning i AEA.
Trots detta avstyrker Läkarförbundet förslaget om en obligatorisk statlig arbetslöshetskassa. Principen om frivillighet i arbetslöshetsförsäkringen väger över, och individens fria val måste respekteras. Merparten av de läkare som lämnat AEA har med stor sannolikhet gjort bedömningen att risken för arbetslöshet är liten.
Dessutom är ersättningen vid eventuell arbetslöshet endast en ganska liten del av den normala inkomsten och erhålls under relativt kort tid. Man måste utgå från att dessa individer gjort en korrekt ekonomisk bedömning av värdet av arbetslöshetsförsäkringen. Denna typ av bedömning gör individen i många olika typer av försäkringar, och sådana bedömningar ska normalt respekteras.