Fondmedel att söka

Medel finns att söka från fonderna Elis och Elin Wingårds fond samt Ellida Lagermans fond.

Handledarpris och kollegapris utdelade i Örebro-Värmland

Handledarpris och kollegapris utdelade i Örebro-Värmland

Lokalföreningen SFAM Örebro-Värmland har delat ut priser till fyra läkare nominerade av kollegor och ST-läkare för förtjänstfulla insatser som handledare (Kunskapens ljus) och som distriktsläkarkollega (Årets allmänmedicinska insats).

Barnklinikens bästa handledare i Jönköping

Barnklinikens bästa handledare i Jönköping

Kjersti Kvernebo Sunnergren, överläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har blivit utsedd till 2020 års bästa handledare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken.

»Guldkornet« till Lina Sjödin

»Guldkornet« till Lina Sjödin

Lina Sjödin, specialist i ortopedi och AT-studierektor på Södersjukhuset blev årets »Guldkorn«.

Årets Cullbergstipendiater utsedda

Cullbergstipendiater utsedda

ST-läkarna Ana Rita Vieira Monteiro och Jennifer Sjödin är årets mottagare av Cullbergstipendiet.

Modig-pris till Bo Carlberg

Modig-pris till Bo Carlberg

Bo Carlberg, docent, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, blir 2021 års mottagare av Margareta och Eric Modigs pris.

Distinguished fellow award till Lars-Hjalmar Lindholm

Distinguished Fellow Award till Lars Hjalmar Lindholm

Lars Hjalmar Lindholm, senior professor, Umeå universitet, har tilldelats International Society of Hypertension (ISH) Distinguished Fellow Award.

Bidrag till projekt kring långvarig värk och smärta

Bidrag kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.

Forskning om aggressiv leukemi och cancer i nässvalget prisas

Forskning om aggressiv leukemi och cancer i nässvalget prisas

Läkarna Niklas Landberg och Johan Nilsson får Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Resebidrag att söka från Stockholms läkarförening

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut resebidrag till medlemmar.

Per Svenningsson får stort pris ur Arvid Carlsson-fonden

Per Svenningsson får stort pris ur Arvid Carlsson-fonden

Per Svenningsson vid Karolinska institutet får stiftelsens stora pris för framstående forskning i Arvid Carlssons anda. Karolina Skibicka och Lars Westberg, vid Göteborgs universitet, belönas också för sina studier.

Tre hedersledamöter i Läkare mot tobak

Tre hedersledamöter i Läkare mot tobak utsedda

Läkare mot tobak har vid sitt årsmöte i februari utsett tre hedersledamöter: Barbro Westerholm, Margaretha Haglund och Göran Boëthius.

HLR-stipendium att söka

HLR-stipendium att söka

Stig Holmbergs HLR-stipendium finns att söka från Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige. Syftet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället.

Årets AT-rosor i Region Västmanland

Årets AT-rosor i Region Västmanland

Ebba Velander, ST-läkare på kirurgkliniken och Åsa Söderström, AT-samordnare i Region Västmanland, har tilldelats årets AT-rosor. 

Bengt Linderoth får priset »GIANT of Neuromodulation«

Bengt Linderoth får priset »GIANT of Neuromodulation«

Bengt Linderoth, professor emeritus i funktionell neurokirurgi vid Karolinska institutet, har av International Society of Neuromodulation utsetts till mottagare av priset »GIANT of Neuromodulation«.

Stöd till medicinsk forskning kring barn och ungdom

Frimurare-Barnhusdirektionen ger stöd till medicinsk forskning rörande barn och ungdom i Västra Götaland.

Prestigefullt pris till neurokirurg i Umeå

Herbert Olivecrona-priset till neurokirurg i Umeå

Marwan Hariz, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och adjungerad professor vid Umeå universitet, har av Karolinska institutet fått Herbert Olivecrona-priset, även känt som »Nobelpriset i neurokirurgi«.

Olof Hertting får årets »Prussiluskan«-pris

Olof Hertting utsedd till »Prussiluskan«-pristagare

ST-läkarna på Astrid Lindgrens barnsjukhus har utsett Olof Hertting, överläkare barninfektion, till årets bästa handledare 2020.

Bästa handledaren i Gällivare och Kiruna

Bästa AT-handledaren i Gällivare och Kiruna heter Francisco Barca

AT-läkarna i Gällivare och Kiruna har utsett Francisco Barca, överläkare vid den psykiatriska kliniken i Gällivare, till bästa handledare. (5 kommentarer)

7 forskare får pengar till forskning kring hiv-infektion och aids

7 forskare får pengar till forskning kring hiv-infektion och aids

Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond delade i oktober förra året ut anslag till sju forskare.

1 2 3 46