Bästa ST-handledaren - alltid med ett leende

Bästa ST-handledaren – alltid med ett leende

Ioannis Rigopoulos, överläkare på MAK (Mobila akutenheten Karolinska) på Psykiatri Nordväst, har utsetts till årets bästa handledare vid kliniken.

15 miljoner för forskning om hjärtskador hos barn

15 miljoner för forskning om hjärtskador hos barn

Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi vid Karolinska institutet, har fått Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2020. Anslaget är på 15 miljoner kronor och gäller hennes forskning om barns hjärtskador som orsakas av inflammatoriska sjukdomar.

Rätt man på rätt plats i kampen mot sepsis

Rätt man på rätt plats i kampen mot sepsis

Kristoffer Strålin, docent, överläkare inom patientområde Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, får Sepsispriset 2020. Priset kommer att delas ut i september i samband med World Sepsis Day.

»Guldtuben« till årets bästa handledare

»Guldtuben« till årets bästa handledare

Anders Asp, specialistläkare, Op/An/IVA, Falu lasarett, har fått årets handledarpris »Guldtuben«.

Avhandling avslöjar svårighet att bedöma sårinfektion

Avhandling avslöjar svårighet att bedöma sårinfektion

Karim Saleh, specialistläkare på hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har tilldelats Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling 2019 vid medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Kvinnokliniken i Örebro vann Randningspokalen

Kvinnokliniken i Örebro vann Randningspokalen

Vinnare av Randningspokalen 2019 är Kvinnokliniken inom Region Örebro län.

Lämplig handledare blev årets »Ledstjärna«    

Lämplig handledare blev årets »Ledstjärna«    

Kaveh Dehlaghi, kolorektalkirurg vid Universitetssjukhuset Örebro har tilldelats 2019 års »Ledstjärna«. Han får priset som den handledare inom Region Örebro län som utmärkt sig som synnerligen lämplig och bra i handledningen av länets underläkare.

Årets bästa AT-handledare hyllades i Skåne

Årets bästa AT-handledare hyllades i Skåne

Therese Svan Åström, verksam inom VO Internmedicin i Malmö och Pontus Olsson, verksam inom VO Akutsjukvård i Lund, delar priset som »Årets AT-handledare på Skånes universitetssjukhus«. De fick utmärkelsen i samband med AT-läkarnas fokusdag i mars.    

Miljonpris för forskning kring blodprov för Alzheimers

Miljonpris för forskning kring blodprov för Alzheimers

Niklas Mattsson-Carlgren, forskande läkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, har fått Bundy Academy’s nyinstiftade stora pris på 3 miljoner kronor för sin forskning kring blodprover som kan indikera Alzheimers sjukdom.

Mästerlig handledare hyllad på Gotland

Mästerlig handledare hyllad på Gotland

Jens Bekkebråten, överläkare på barn- och ungdomskliniken, Visby Lasarett, får handledarpriset »Årets Mäster 2019« av Gotlands yngre läkarförening (GYLF).

Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Nu finns bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen.

Internmedicinare vinnare av COR-märkningen

Internmedicinare vinnare av COR-märkningen

Magnus Torstensson, specialist i internmedicin, verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö, är vinnare av utmärkelsen COR-märkningen.

Utsedd till årets bästa AT-handledare i Göteborg 2019­

Utsedd till årets bästa AT-handledare i Göteborg 2019­

Kristine Rygge, akutläkare på medicinakuten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av två läkare som delar 2019 års handledarpris på förslag av sjukhusets AT-läkare.(1 kommentar)

Utsedd till årets bästa AT-handledare i Göteborg 2019

Utsedd till årets bästa AT-handledare i Göteborg 2019

Alexander Haner, akutläkare på medicinakuten på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg är en av två läkare som delar 2019 års handledarpris på förslag av sjukhusets AT-läkare.

Miljonpris till forskande barnläkare

Miljonpris till forskande barnläkare

Petter Brodin, barnläkare och docent i immunologi vid Karolinska institutet är 2020 års mottagare av Göran Gustafssonpriset i medicin. Han belönas för sin forskning kring utvecklingen av immunförsvaret hos nyfödda.

Han får AT-rosen för andra året i följd

Han får AT-rosen för andra året på raken

Allan Jazrawi, ST-läkare på kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås, har tilldelats AT-rosen för andra året i rad! AT-rosen delas ut årligen till den läkare som utmärkt sig gällande stöd och handledning för sjukhusets AT-läkare.

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut fondmedel.

Pris till ST-läkarnas favorithandledare

Pris till ST-läkarnas favorithandledare

Jörg Herpell, bitr överläkare, och Ali Lindqvist Ebadi, anestesisjuksköterska, har utsetts till »Årets handledare 2019« av ST-läkarna i anestesi och intensivvård vid PMI Karolinska Huddinge.

Stig Holmbergs HLR–stipendium

Syftet med stipendiet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället. Forsknings- och utvecklingsprojekt med ovan nämnda syfte med utgångspunkt från medicinska, omvårdnads eller pedagogiska frågeställningar efterfrågas.

SFAM prisade allmänmedicinare i Örebro-Värmland 2020

SFAM prisade allmänmedicinare i Örebro-Värmland 2020

Allmänläkarna Sven Röstlund, Nora, Bengt Pettersson och Eva-Britt Jansson, båda verksamma i Örebro, tilldelades var sitt vandringspris och diplom i samband med SFAM Örebro-Värmlands fortbildningsdagar för allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin. 

1 2 3 44