Pris till handledare och klinik i Örebro

Bästa handledare och klinik i Örebro fick pris

Sylf Örebro har delat ut priserna »Årets ledstjärna« och »Randningspokalen« till Nina Hanser respektive kärlkirurgiska kliniken.

Ulf Måwe hedersledamot i Svenska läkaresällskapet

Ulf Måwe hedersledamot i Svenska läkaresällskapet

Läkaresällskapet utsåg nyligen Ulf Måwe, senior läkare vid Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, till hedersledamot.

Forskning om axial spondylartrit belönas

Patientnära forskning om axial spondylartrit belönas

Helena Forsblad d’Elia, professor vid Göteborgs universitet och överläkare vid reumatologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, tilldelas Reumatikerförbundets och Pfizers stipendium till minne av Nanna Svartz.

Ett »outsinligt engagemang« prisas av ST-läkare

Ett »outsinligt engagemang« prisas av blivande psykiatrer

ST-läkarna vid Psykiatri Nordväst i Stockholm har utsett överläkare Nanna Byström till bästa handledare.

Två läkare vid Danderyds sjukhus får miljöpris

Två läkare vid Danderyds sjukhus i Stockholm får miljöpris

Johanna Albert, docent och överläkare på anestesi och intensivvårdsavdelningen, och Annika Lundgren Cronsioe, överläkare på kvinnokliniken, båda på Danderyds sjukhus, tilldelas »Årets miljöpris respektive »Årets eldsjäl« av Region Stockholm. (1 kommentar)

Jonas F Ludvigsson framröstad som Årets Örebroare

Jonas F Ludvigsson framröstad som Årets Örebroare

Jonas F Ludvigsson, barnläkare i Örebro, utsattes för en våg av hat och hot i mejl och sociala medier efter en studie om hur barn drabbats av covid-19. Nu har han utsetts till Årets Örebroare av tidningen Nerikes Allehandas läsare.

Årets AT-handledare i Skåne

Årets AT-handledare i Skåne

För femte gången delades priset »Årets AT-handledare« på Skånes universitetssjukhus ut. I år var det Eric Dryver, överläkare, (VO akutsjukvård Lund) och Nadja Faris, specialistläkare, (VO akutsjukvård Malmö) som blev vinnarna. (1 kommentar)

Ervin Toth hedersmedlem i SGF

Ervin Toth hedersmedlem i SGF

Docent Ervin Toth, VO kirurgi och gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus Malmö och Lunds universitet, har utsetts till ny hedersmedlem i Svensk Gastroenterologisk förening (SGF).

Guldhanskar och järnuggla till två akutvårdsläkare

Guldhanskar och järnuggla till två akutvårdsläkare

ST-läkarna i akutsjukvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala gett utmärkelser till Kazal Hawez, sektionschef och specialistläkare akutsjukvård, och Jonas Willmer, specialistläkare akutsjukvård, bägge vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. (2 kommentarer)

Utmärkelse för insatser inom hypertoniområdet

Utmärkelse för insatser inom hypertoniområdet

Lars Hjalmar Lindholm, senior professor vid Umeå universitet, har tilldelats 2022 World Hypertension League (WHL) Peter Sleight excellence award in hypertension clinical research.

Prisad för att lyfta ST-klimatet i Skåne

Prisad för att lyfta ST-klimatet i Skåne

Johan Brändstedt, med dr och överläkare vid urologen i Malmö, får det nyinstiftade priset »ST-lyftare«.

Forskning om endokardit belönas

Patientnära forskning om endokardit belönas

Helena Lindberg, överläkare vid infektionskliniken i Halmstad och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, får Pfizers och Svenska infektionsläkarföreningens stipendium 2022 för klinisk forskning inom infektionssjukdomar.

Professor Lars Lundell ny hedersmedlem i SSPAC

Lars Lundell ny hedersmedlem i SSPAC

Vid SSPAC (Swedish Study Group for Pancreatic Cancer) årliga vetenskapliga möte och årsmöte den 29 april i Svenska läkaresällskapets hus i Stockholm utsågs Lars Lundell, professor, Karolinska institutet och Odense universitetssjukhus, till ny hedersmedlem.

Pris till bästa avhandling för forskning om cancer

Pris till bästa avhandlingar för forskning om cancersjukdomar

Gjendine Voss och Johannes Byrling får båda Anna-Greta Crafoords pris för bästa doktorsavhandling 2021 vid medicinska fakulteten, Lunds universitet.

ST-läkarna på PMI i Huddinge har utsett två bästa handledare

ST-läkarna på PMI i Huddinge har utsett två bästa handledare

ST-läkargruppen vid funktion perioperativ medicin och intensivvård, PMI, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har utsett biträdande överläkare Pauline Koch och anestesisjuksköterska Peter Stålmarck till »Årets handledare 2021«.

Sebastian Palmqvist får stort pris för sin alzheimerforskning

Sebastian Palmqvist får Bundyakademins stora pris

Docent Sebastian Palmqvist, senior forskare på institutionen för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet, får Bundyakademins stora pris på 3 miljoner kronor för sin forskning rörande förbättrad diagnostik vid Alzheimers sjukdom.

Stort engagemang belönas av ST-läkare

Stort engagemang belönas av ST-läkarna på S:t Görans röntgenklinik

ST-läkarna på röntgenkliniken, Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm har utsett Ylva Atterhall till årets handledare.

Pris för pedagogisk insats för psykiatrin

Pris för pedagogiska insatser för psykiatrin

Priset »Utmärkelse för pedagogiska insatser för psykiatrin till Raffaella Björcks minne« gick i år till överläkare Sven Rydhög vid psykiatriska kliniken i Kristianstad.

Forskning om ny behandling vid bröstcancer belönas

Bröstcancerforskning belönas

Emma Niméus, kirurg på Skånes universitetssjukhus och cancerforskare vid Lunds universitet har tilldelats »Junior Clinical Investigator Award« från Cancerfonden.

Pris för forskning inom immunterapi

Pris för forskning inom immunterapi

Göran Jönsson, professor vid Lunds universitet, får Göran Gustafsson-priset i medicin »för banbrytande arbete med att beskriva det genetiska och molekylära landskapet, samt betydelsen av tertiära lymfoida strukturer, vid melanom«.

1 2 3 33