Flera läkare prisas av Läkarförbundet

Flera läkare prisas av Läkarförbundet

Sara Banegas, verksamhetschef för Ekerö vårdcentral, har fått Läkarförbundets pris Läkare som leder. Nätverket »Vem tar hand om doktorn« får ett hedersomnämnande.

ST-läkarnas favorit på barnsjukhuset

ST-läkarnas favorit på barnsjukhuset

Tobias Alfvén, specialist i pediatrik på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm (även docent i global hälsa vid institutionen för global hälsa på Karolinska institutet och sedan sommaren 2020 ordförande i Svenska Läkaresällskapet), har utsetts till »Årets ST-läkarhandledare«.(3 kommentar)

Ny ordförande vald för äldrepsykiatrin

Ny ordförande vald för äldrepsykiatrin

Sarantos Stasinakis, har valts till ny ordförande i Svensk förening för äldrepsykiatri vid ett digitalt årsmöte den 23 oktober 2020.

AT-läkarna hyllar de tre bästa AT-handledarna

AT-läkarna hyllar de tre bästa AT-handledarna

Pieter van Wyk, specialistläkare i kirurgi, Mikael Birge, specialistläkare i internmedicin, och Linn Westin, specialistläkare i kirurgi, hyllas som årets bästa AT-handledare. De har nominerats av AT-läkarna från respektive sjukhusplacering vid Karolinska universitetssjukhuset.

Arvid Carlsson-pris 2020 för smart forskningsinstrument

Arvid Carlsson-pris 2020 för smart forskningsinstrument

Anna-Carin Olin, professor vid avdelningen för arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, och hennes forskarteam har fått 2020 års Arvid Carlsson-pris.

Pristagare hyllades – med hållna avstånd

Pristagare hyllades – med hållna avstånd

Viking Huss, ST-läkare på Karolinska universitetssjukhuset, får pedagogiskt pris för bästa handledarinsats på kursen Klinisk medicin, internmedicin VT2019–HT2019.

Mångmiljonanslag för forskning om hjärtinfarkt

Mångmiljonanslag för forskning om hjärtinfarkt

Björn Redfors, kardiolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset och docent i kardiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, har tilldelats »ett av de mest prestigefyllda anslag som en ung europeisk forskare kan få«.

Terminens ros för tredje gången till god pedagog

Terminens ros för tredje gången till god pedagog

Pontus Karling, överläkare i medicinsk gastroenterologi, får terminens ros av studenterna på läkarprogrammets termin 5 i Umeå. Det gäller främst hans insatser som pedagog och undervisare på kursen »klinisk förberedelse«. Det är tredje gången Pontus Karling rosas på detta sätt.

AT-handledningens glada pristagare i Uppsala

AT-handledningens glada pristagare i Uppsala

Motiveringen till Mahmoud Khidrs utmärkelse lyder: »För att du på ett inspirerande sätt kombinerar empati och intellekt. Ena dagen köper du en patients favoritschampo till hen för att bygga upp en allians. Andra dagen sitter du på PubMed för att söka biverkningar eller hitta alternativ till din terapiresistenta patient. Och alltid med ett leende på […]

Pokal och diplom till bästa AT-handledarna i Region Örebro

Pokal och diplom till bästa AT-handledarna i Region Örebro

Maja Eriksson Östman, specialistläkare på hjärt-lung-fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, Tina Uppström, specialistläkare på kliniken för medicin och geriatrik på Lindesbergs lasarett samt Erik Nilsson, överläkare på ortopediska kliniken på Karlskoga lasarett är utsedda till årets bästa AT-handledare i Region Örebro. Det är AT-läkarna vid respektive sjukhus som röstat fram vinnarna. Handledarpriset, som utgörs av en vandringspokal och ett inramat diplom med motivering, överlämnades till vinnarna I samband med att regionens AT-läkare avslutade sin anställning i början av sommaren.

Bästa ST-handledaren - alltid med ett leende

Bästa ST-handledaren – alltid med ett leende

Ioannis Rigopoulos, överläkare på MAK (Mobila akutenheten Karolinska) på Psykiatri Nordväst, har utsetts till årets bästa handledare vid kliniken.

15 miljoner för forskning om hjärtskador hos barn

15 miljoner för forskning om hjärtskador hos barn

Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi vid Karolinska institutet, har fått Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2020. Anslaget är på 15 miljoner kronor och gäller hennes forskning om barns hjärtskador som orsakas av inflammatoriska sjukdomar.

Rätt man på rätt plats i kampen mot sepsis

Rätt man på rätt plats i kampen mot sepsis

Kristoffer Strålin, docent, överläkare inom patientområde Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, får Sepsispriset 2020. Priset kommer att delas ut i september i samband med World Sepsis Day.

»Guldtuben« till årets bästa handledare

»Guldtuben« till årets bästa handledare

Anders Asp, specialistläkare, Op/An/IVA, Falu lasarett, har fått årets handledarpris »Guldtuben«.

Avhandling avslöjar svårighet att bedöma sårinfektion

Avhandling avslöjar svårighet att bedöma sårinfektion

Karim Saleh, specialistläkare på hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har tilldelats Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling 2019 vid medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Kvinnokliniken i Örebro vann Randningspokalen

Kvinnokliniken i Örebro vann Randningspokalen

Vinnare av Randningspokalen 2019 är Kvinnokliniken inom Region Örebro län.

Lämplig handledare blev årets »Ledstjärna«    

Lämplig handledare blev årets »Ledstjärna«    

Kaveh Dehlaghi, kolorektalkirurg vid Universitetssjukhuset Örebro har tilldelats 2019 års »Ledstjärna«. Han får priset som den handledare inom Region Örebro län som utmärkt sig som synnerligen lämplig och bra i handledningen av länets underläkare.

Årets bästa AT-handledare hyllades i Skåne

Årets bästa AT-handledare hyllades i Skåne

Therese Svan Åström, verksam inom VO Internmedicin i Malmö och Pontus Olsson, verksam inom VO Akutsjukvård i Lund, delar priset som »Årets AT-handledare på Skånes universitetssjukhus«. De fick utmärkelsen i samband med AT-läkarnas fokusdag i mars.    

Miljonpris för forskning kring blodprov för Alzheimers

Miljonpris för forskning kring blodprov för Alzheimers

Niklas Mattsson-Carlgren, forskande läkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, har fått Bundy Academy’s nyinstiftade stora pris på 3 miljoner kronor för sin forskning kring blodprover som kan indikera Alzheimers sjukdom.

Mästerlig handledare hyllad på Gotland

Mästerlig handledare hyllad på Gotland

Jens Bekkebråten, överläkare på barn- och ungdomskliniken, Visby Lasarett, får handledarpriset »Årets Mäster 2019« av Gotlands yngre läkarförening (GYLF).

1 2 3 44