Årets processledare (fr v) är Johan Styrke, Britt-Marie Karlson, Annika Sjövall, Pernilla Dahm-Kähler, Srinivas Uppgunduri (chef vid RCC Sydöst tog emot Marianne Marotis utmärkelse), Maria Planck, Jaroslaw Kosieradzki applåderas av kronprincessan.

Vinnarna, som fick var sitt diplom från kronprinsessan Viktoria, är: Johan Styrke, Norra sjukvårdsregionen; Britt-Marie Karlson, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion; Annika Sjövall, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion; Pernilla Dahm-Kähler, Västra sjukvårdsregionen; Marianne Maroti, Sydöstra sjukvårdsregionen (frånvarande, priset hämtades av Srinivas Uppgunduri) samt Maria Planck och Jaroslaw Kosieradzki, Södra sjukvårdsregionen.

Årets processledare beskrivs som förebilder och ambassadörer för RCCs målsättning, pådrivare som under flera år var och en på olika sätt bidragit till att utveckla processerna inom sina sjukvårdsregioner:

»Med patientens bästa för ögonen medverkar de framgångsrikt till genomförandet av cancerstrategins intentioner genom arbetet med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, uppföljning via kvalitetsregister och dialog med verksamheterna«, fastslås det i motiveringen till utmärkelsen.