Några av de nyexaminerade ses på bilden tillsammans med Ultraljudsakademins ledning. Foto: Anders Persson

De nyutexaminerade pocus-användarna är alla kliniker, dvs ST-läkare och specialistläkare som jobbar inom anestesi, medicin och akutsjukvården. Den 31 januari firade de händelsen tillsammans med de AT-läkare som examinerats i Ultraljudsakademins första Pocus-kurs för AT-läkare. Anledning att fira hade: Lena Bremer, Ram Alaish, Julia Leander, Erika von Schewelow Wallen, Fredrik Ahlin, Jacob Hellden, Jenny Nilsson, Madeleine Redin, Marko Bogdanovic, Joanna Piehl, Mårten Neiman, Yasmin Abbas.