Pia Malmquist, pristagaren, omgiven av barnakutens handledda. Foto: Aron Kerenyi

Enligt nomineringen är Pia »…den stjärna som leder Karolinskas Barnakut i Solna med oerhörd energi och engagemang. Hon har varit en förebild för många juniora läkare såväl i sin lyhördhet och vänlighet mot alla yrkeskategorier som i sin förmåga att leda ett team och prioritera i svåra situationer. Dessutom är hon en av de mest engagerade lärare som man alltid kan ta med sig för att titta på en patient, och hon kommer alltid att hitta tid för att ge återkoppling och se till att man lär sig något«.