Kirurgen och ST-läkaren Allan Jazrawi fick AT-rosen – igen. Foto: Alexander Aroch

Allan Jazrawi får 2020 års utmärkelse med följande motivering:

”Allan är en förebild som genom sin egen erfarenhet och sitt brinnande engagemang motiverar, inspirerar och vägleder oss AT-läkare under kirurgplaceringen. Oberoende av belastningsgraden på akuten, finner Allan alltid tid för att handleda, undervisa och lära ut. Allan är tillmötesgående, alltid tillgänglig och bemöter varje undrande AT-läkare med entusiasm. Han uppmuntrar och ingjuter självförtroende i alla yngre kollegor.”

AT-läkarna i Region Västmanland säger stort tack!