Hans Erlandsson.

Han har varit en uppskattad handledare under många år och skapat en trygg lärandemiljö för utbildningsläkare och studenter. Han handleder med fingertoppskänsla och förtroende och skapar en positiv miljö för lärande och utveckling i bred bemärkelse, enligt motiveringen.