Jörg Herpell (t v) och Ali Lindqvist Ebadi – bäst i att handleda.

Jörg Herpells utmärkelse motiveras så här:

»Med värme, trygghet och stor entusiasm delar du med dig av din kompetens. Som handledare är du inbjudande till diskussion och du tar dig tid att ge vetenskapliga förklaringar på våra funderingar. Du uppmuntrar oss ST-läkare till att handlägga varierade patientfall och låter oss växa in i vår yrkesroll. Oavsett hur stressig situationen bemöter du oss med vänlighet och respekt och ger oss möjlighet till lärande, såväl dagtid som jourtid!«

Ali Lindqvist Ebadi får pris med följande motivering:

»Med kloka förklaringar och träffsäkra metaforer hjälper du oss att utveckla våra anestesiologiska förmågor och besvarar våra frågor. Tålmodigt lär du ut allt från hur en trevägskran fungerar (och skruvas dit ordentligt) till respiratorinställningar, fysiologi och farmakologi. Du tar din roll som handledare på stort allvar, men alltid med ett leende och med ett skratt nära till hands.«