Tre glada pristagare, fr v: Sven Röstlund, Kunskapens ljus i Örebro, Bengt Pettersson och Eva-Britt Jansson, båda verksamma i Örebro och belönade för bästa allmänmedicinska insats. Foto: Bengt Karlsson

Sven Röstlund fick utmärkelsen »Kunskapens ljus«, ett pris som ges av ST-läkarna till den som gjort särskilt betydelsefulla pedagogiska insatser som handledare eller på annat sätt. Han har under många år ansvarat för allmänläkarnas fortbildning i Örebro län, arbetat intensivt med det lokala kunskapsstödet och verkat för att knyta ihop olika delar av sjukvården genom utarbetandet av lokala riktlinjer och vårdöverenskommelser.

Bengt Pettersson och Eva-Britt Jansson delade på priset för »Bästa allmänmedicinska insats« i Örebro län. Priset går till den som uträttat särskilt betydelsefulla insatser i allmänmedicinens anda. Bengt Pettersson har under många årtionden varit en sann förbild som allmänläkare – en stöttepelare på Olaus Petri vårdcentral, entusiastisk och engagerad, obotligt optimistisk med en flödande positiv energi med gedigna kunskaper och magnifikt minne om sina patienters personliga historia. Eva-Britt Jansson har under ett yrkesliv varit en stabil kraft för allmänmedicinen i länet. Omtyckt och respekterad genom engagemang, öppenhet, ärlighet och genom att alltid stå rakryggad. Aldrig ryggat för att ta krävande uppdrag i en mängd olika roller.