Jens Bekkebråten – underläkarnas favorit på barnkliniken. Foto: Benjamin Klintström

Underläkarna, som nominerat pristagaren, motiverar sitt val så här:

»Jens är på alla sätt en bra handledare, både när det kommer till handläggning av patienter och allmän stöttning och råd kring att vara läkare. Vid patientfrågor förklarar han och det är inte ovanligt att det blir lite lärorik undervisning, oavsett tid på dygnet. Genom diskussion kommer vi tillsammans fram till rätt handläggning för just det fallet. Han ger stöttning i svåra patientfall och samtalar kring hur en som ny läkare kan tänka när fel har gjorts eller vid anmälningar. Han tar också upp vikten av en balans på jobbet för ett sunt arbetsliv, vilket inte alltid är enkelt som ny. Sammanfattningsvis hade tiden som ny läkare varit betydligt jobbigare utan Jens kloka råd. Därför ska han självklart bli årets mäster!«