Niklas Mattsson-Carlgren – belönad för sin forskning. Foto: Björn Martinsson

Niklas Mattsson-Carlgren hör till den internationella frontlinjen inom sitt forskningsområde. Syftet ät att förstå vilka mekanismer som är viktiga i sjukdomens tidigaste stadier, före utvecklad demens. Förutom att upptäcka Alzheimer genom att ta ett blodprov så siktar Niklas Mattsson-Carlgren även på att kunna undersöka sjukdomen närmare med olika typer av prover i blod och ryggvätska. Målsättningen är att utveckla ett väl fungerande blodprov för Alzheimers sjukdom, som kan förenkla provtagningen och samtidigt främja förebyggande hälsoinsatser samt utveckling av läkemedel.

– Jag blev oerhört glad över Bundy Academy’s stora pris. Det ger verkligen en enorm energikick och är en fin bekräftelse på att vår forskning går åt rätt håll. Jag är också väldigt glad över att jobba tillsammans med många fantastiskt duktiga kolleger. Det är en förutsättning för att kunna göra den här typen av studier, säger Niklas Mattsson-Carlgren på universitetets webbplats.

Bundy Academy’s stora pris tilldelas en person som tidigare mottagit akademins forskningspris för unga forskare (lilla priset). Niklas Mattsson-Carlgren fick den utmärkelsen 2016.