Kristine Rygge hyllades med blommor, diplom och biobiljetter. Foto: Mikael Ekvall

Motiveringen till utmärkelsen lyder: »Kristine verkar genom sitt stora engagemang och sin exemplariska pedagogik för att AT-läkarna ska få ut maximalt av sin placering. Hon främjar inlärning och nyfikenhet, besvarar alla frågor med hög kompetens och bidrar till trygghet i det kliniska arbetet samt en mycket välkomnande stämning på arbetsplatsen«.

Det årliga handledarpriset delas ut av AT-kansliet tillsammans med AT-rådet och grundas på de nomineringar som AT-läkarna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) har gjort under det aktuella året.

Priset utgörs av äran, diplom, blommor och biobiljetter, och delades ut under uppmärksammade former inför handledarnas kollegor. Pristagarna uppmärksammas även på intranätet SU.