Alexander Haner hyllad med blommor, diplom och biobiljetter. Foto: Amelie Toft

Motiveringen till utmärkelsen lyder: »Med stort engagemang för utbildningsläkarna och alltid med ett smittande leende ger Alexander Haner individanpassad handledning och utbildning i sin roll som ledningsläkare för såväl medicinska som kirurgiska patienter på Medicinakuten Östra«.

Det årliga handledarpriset delas ut av AT-kansliet tillsammans med AT-rådet och grundas på de nomineringar som AT-läkarna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) har gjort under det aktuella året.

Priset utgörs av äran, diplom, blommor och biobiljetter, och delades ut under uppmärksammade former inför handledarnas kollegor. Pristagarna uppmärksammas även på intranätet SU.