Karim Saleh – fick pris för bästa avhandling.

Han får priset för avhandlingen »Surgical site infections in dermatologic surgery – clinical diagnostic, and pathogenic aspects«. Avhandlingen påvisar ett komplicerat förhållande mellan bakterieförekomst i sår och infektioner. Ökad bakteriehalt i såret kopplades till försämrad läkning, samtidigt som risken för komplicerad läkning ökade i samband med antiseptisk sårbehandling. Forskningen visar också svårigheten i att bedöma om ett sår är infekterat eller inte, och att bedömningen skiljer sig avsevärt mellan olika läkare beroende faktorer som läkarens specialitet, erfarenhet av sårvård och även kön.