Kvinnokliniken – bästa randningsplatsen. Foto: Carl Bring

De får priset för att ha varit den klinik inom regionen som under året varit den bästa att göra sin sidotjänstgöring på i samband med specialiseringstjänstgöringen.

»En mycket bra introduktion till relevanta delar av verksamheten, en bakjourslinje som alltid får en att känna sig trygg i handläggningen av egna patienter samt läkarkollegor och övrig personal som får en att känna sig sedd och välkommen.«