Kaveh Dehlaghi – lämplig och bra. Foto: Anna Winberg

Motiveringen till priset fastslår:

»Kaveh är en trevlig och uppmuntrande person att jobba med, har alltid en positiv inställning till underläkare, inkluderar alla i arbetet och försöker lära ut samtidigt. Även när Kaveh är jour och man ringer nattetid är han alltid glad att svara på frågor, oavsett hur många gånger man ringer.«