Marie Wahren-Herlenius forskar om hjärtskador hos barn. Foto: Privat/Hjärt-Lungfonden

Marie Wahren-Herlenius och hennes kollegor i forskargruppen ska genom kliniska och experimentella studier kartlägga mekanismerna bakom de sjukdomar i barns hjärtan som uppstår på grund av fel i immunförsvaret. Sådana tillstånd är till exempel medfött hjärtblock (som kan leda till kardiomyopati och hjärtsvikt) och Kawasakis sjukdom (som kan ge aneurysm i hjärtats kranskärl). Forskargruppens arbete kan på sikt leda till säkrare diagnos, bättre undersökningsmetoder, tidigare upptäckt av skador och nya effektiva behandlingsmetoder av mycket allvarliga inflammatoriska tillstånd i barns hjärtan.

– Om jag och mitt forskarteam når våra mål så kommer vi att kunna förhindra att den här typen av barnhjärtsjukdomar uppstår över huvud taget. Lösningen ligger bland annat i att hitta biomarkörer för tidig diagnos och identifiera de delar av immunsystemet som bidrar till att skada hjärtat, säger Marie Wahren-Herlenius i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.