Kristoffer Strålin – mottagare av Sepsispriset 2020. Foto: David Gimlin

Det är Sepsisfondens styrelse som har beslutat att tilldela Kristoffer Strålin utmärkelsen för att han »har varit, och är fortfarande, en drivande kraft bakom det standardiserade vårdförlopp som håller på att tas fram för sepsis inom svensk sjukvård.«

Motiveringen till valet av pristagare lyder:

»Kristoffer Strålin har som ordförande för Nationella Programområdet Infektion inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) verksamhet haft i uppgift att leda arbetet med att ta fram ett nytt standardiserat vårdförlopp för sepsis i Sverige. Han har haft en unik förmåga att hitta och samla rätt kompetenser och att leda arbetet i arbetsgruppen med stor ödmjukhet, lyhördhet och drivkraft. När meningarna går isär, hittar Kristoffer alltid en väg framåt. Kristoffer Strålin får 2020 års Sepsispris för att han helt enkelt har varit rätt man på rätt plats i arbetet med att leda Sverige framåt till ett gemensamt standardiserat vårdförlopp för sepsis inom vården.«

Sepsispriset instiftades 2016 av Sepsisfondens insamlingsstiftelse och delas ut årligen till någon som i sin gärning bidragit till att öka medvetenheten kring sepsis, eller på annat sätt i skapat förutsättningar för minskad påverkan av sepsis, inom vården och i samhället i stort.