Nordiska ministerrådets folkhälsopris 2008
Nordiska folkhälsopriset 2008 har tilldelats Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska institutet samt chef för Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP). Hon får priset för sitt djupa engagemang i att förebygga psykisk ohälsa, i synnerhet dess tragiska följder i form av självmord.
Motiveringen lyder: »För hennes arbete att förebygga psykisk ohälsa, i synnerhet dess tragiska följder i form av självmord. Hon har arbetat i samverkan med samhället lokalt med skolor, arbetsplatser och hälso- och sjukvård och också byggt upp ett internationellt nätverk kring forskning för att förebygga självmord.«
Priset, som är på 50 000 kr, delades ut i samband med de nordiska social- och hälsovårdsministrarnas möte 2–3 juni i Visby.

På nya jobb
Helene Edström tjänstgör sedan den 1 juni som ST-läkare vid Blekingesjukhuset med placering på Basenhet medicin.
Marianne Reimers och Ghassan Guorgis har förordnats som AT-läkare vid Oskarshamns sjukhus med tillträde den 1 september.
Susanne Ringskog Vagnhammar och Maria Michis har anställts som överläkare vid allmänpsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
Bengt Olof Nilsson är sedan den 1 juni universitetslektor i fysiologi vid Lunds universitet, institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.

Läkaresällskapet i Lund – nya styrelsen 2008/2009
Nils-Otto Sjöberg har valts till ordförande för Läkaresällskapet i Lund. Till övriga styrelsemedlemmar 2008/2009 har valts Björn Jonson (vice ordförande), Maria Soller (sekreterare), Fredrik Kahn (vice sekreterare), Stig Persson (fondansvarig), Christer Larsson (skattmästare), Ingvar Eliasson (webbansvarig), Valentin W El-Refai (klubbmästare), samt Birgitta Castor, Sven-Olof Isacsson, Elisabeth Holst och Ingemar Rosén (ledamöter).

Rätt lösning till Sommarkryss 26–27
Den sökte författaren i Sommarkryss 26–27 var Arvid Mörne och titeln på dikten »Fyrvaktaren«. Den fullständiga meningen i det nedre rutsystemet ska vara: Jag lever ensam i mitt torn i havet. Jag skådar genom åren samma syner. I ständig rundgång rökar, segel, skrov längs himmelsbrynet drar förbi, förbi.«
De tre först öppnade rätta svaren har skickats in av Agneta Stattin, Växjö, Anna Schelander, Skövde, och Olle Palmquist, Bollnäs. Vinnarna belönas med var sin bokcheck.

Avlidna
Leif Backman, Karlstad, 66 år, död 28 juni
Tord Berggren, Helsingborg, 58 år, död 9 juli
Nils Bergqvist, Uddevalla, 94 år, död 23 juni
Rolf Brusewitz, Båstad, 78 år, död 4 juni
Ingrid Brynolf, Malmö, 98 år, död 26 juli
Doina Gladkvist, Växjö, 64 år, död 5 maj
Stig Ingemansson, Södra Sandby, 70 år, död 12 juni
Geo von Krogh, Nacka, 65 år, död 28 juni
Conny Nordin, Linköping, 63 år, död 5 juli
Lena Sandberg, Ystad, 73 år, död 20 juni
Nils Svedmyr, Göteborg, 80 år, död 27 juli

kalendarium
Kangaroo mother care method,
1st European conference, 6–7 oktober, aulan, huvudbyggnaden, Uppsala universitet
För information, program och anmälan, se ‹www.akademikonferens.uu.se/
KMCeurope08›

7th international workshop on kangaroo mother care,
8–11 oktober, huvudbyggnaden, Uppsala universitet
Huvudföreläsare: Nils Bergman, Mantua Mokhachane,Nathalie Charpak, Melvin Konner, Susan Ludington, Or-
nella Lincetto, Kajsa Ohrlander, Kerstin Uvnäs Moberg och Ann-Marie Wid-ström
För information, program och anmälan, se ‹www.akademikonferens.uu.se/
KMCeurope08›
Nationell kvalitetsdag för primärvården,
onsdagen den 8 oktober, Stockholmsmässan, Älvsjö, i arrangemang av Kvalitetsrådet i Svensk förening för allmänmedicin
Målgrupp: Allmänläkare och övriga yrkesgrupper med intresse av kvalitetsutveckling i primärvård
Mål: Lära och inspireras av varandras strävan att utveckla primärvården
Tema: Gör vårdval och prestations-
ersättningar: Att vi springer fortare? Gör ett bättre/sämre arbete? Jobbar mer med rätt/fel saker?
För ytterligare information se ‹www.sfam.se/kvalitet›. Sista anmälningsdag är den 23 september

Geriatriskt forum 2008,
9–10 oktober, Lärarhögskolan Konferens, Stockholm, i arrangemang av Svensk geriatrisk förening och Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård
Tema: Attityder till geriatrik och äldrevård i går, i dag och i morgon
För ytterligare information, program och anmälan, se ‹www.sveger.se›
Sista anmälningsdag är den 20 september

Patientsäkerhet i praktiken: så undviker du att störta,
kurs 13–15 oktober, Centrum för medicinsk simulering, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Målgruppen är ST-läkare inom kirurgiska och akutmedicinska specialiteter och anestesi samt sjuksköterskor inom akut verksamhet
Kursbeskrivning: Brister i kommunikation och samarbete respektive handhavandefel med medicinteknisk utrustning är bland de vanligaste orsakerna till oönskade händelser i sjukvården. Kursens mål är att ge ökad incidensberedskap och utgångspunkten är verkliga avvikelseärenden
Deltagaravgiften är 5 000 kr (kostnadsfritt för ST-läkare i Region Skåne och sjuksköterskor vid Universitetssjukhuset MAS, Malmö)
För upplysningar och fullständigt program, se ‹www.cms.umas.se› eller kontakta Cecilia Holm, tel 040-33 37 87, Anette Wiberg, tel 040-33 32 84, e-post: simulator.umas@skane.se
Sista anmälningsdag är den 15 september

Ultraljudskurs för endokrinkirurger,
22–23 oktober, Akademiska sjukhuset, Uppsala, i arrangemang av Svensk förening för endokrinkirurgi
Kursen ger teoretisk bakgrund och praktisk träning
Anmälan görs senast den 10 oktober per tel 018-611 46 01, e-post: Elisabeth.Bergqvist@akademiska.se
eller Birgitta.Haglund@akademiska.se
Deltagaravgiften är 3 000 kr (exkl moms)
För ytterligare information, kontakta
e-post: Ola.Hessman@akademiska.se eller Per.Hellman@surgsci.uu.se

Obesity – origins, consequences and treatment,
Berzelius symposium 76, October 23–24, Umeå
Organising committee: Tommy Olsson, Helena Edlund, Paul Franks, Caroline Mellberg och Mats Ryberg
For further information, see
‹www.svls.se/berzelius/5776.cs› or
contact Annie Melin, e-mail:
annie.melin@sls.se

Simulatorbaserad kurs i gastro-/koloskopi,
4–5 november, Universitetssjukhuset i Lund
Målgruppen är kirurger, barnkirurger, medicinare, gastroenterologer och röntgenologer som är i början av sin endoskopiska utbildning
Kursledning: Anders Evander (e-post: anders.evander@skane.se) och Martin Nilsson (martin.cj.nilsson@skane.se)
Program
TISDAG 4 november
09.00 Samling
09.30 I Ihse: Presentation av Practicum
09.45 A Evander: Indikationer och kontraindikationer för gastroskopi
10.05 F Th Fork: Teori, anatomi,teknik
10.30 Praktisk träning stationsvis
F Th Fork, A Evander, Maria Eskilsson, F Gauper: VR-simulatorer
M Nilsson: Orienteringsövning i modell
T Nordberg: Gastroskopets uppbyggnad och funktion
12.30 Lunch
13.30 Praktisk träning
16.40–17.00 Debriefing
19.00 Kursmiddag

ONSDAG 5 november
09.00 A Evander: Indikationer och kontraindikationer för koloskopi
09.20 F Th Fork: Teori, anatomi, teknik
09.50 Praktisk träning stationsvis
F Th Fork, A Evander, M Nilsson, F Gauper, M Eskilsson: VR-simulatorer
T Nordberg: Koloskopets uppbyggnad och funktion
12.00 Lunch
13.00 Praktisk träning
16.00–16.30 Kursvärdering och utdelande av diplom
För ytterligare information samt anmälan (med namn, e-postadress, arbetsplats och fakturaadress), kontakta Agneta Jacobsson, e-post:
agneta.jacobsson@skane.se eller tel 046-17 14 94
Sista anmälningsdag är den 13 oktober

Det är svårt att välja – en etikdag om prioriteringar i vården,
måndagen den 17 november, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Program
Moderator: Jonas Hultkvist
09.30 Samling
10.00 Thomas Flodin, Niels Lynöe: Introduktion
10.10 Göran Hermerén, Nils-Eric Sah-lin: Prioriteringsutredningens etiska plattform. Vilken är bakgrunden
till och vad innebär den etiska plattformen?
10.40 Per Carlsson alt Per-Erik Liss: Behöver den etiska plattformen ändras? Varför behövs Prioriteringscentrum i Linköping, och varför föreslås förändringar i den etiska plattformen?
11.10 Britt Nordlander: Hur har den etiska plattformen tillämpats i praktiken? Har den fungerat?
11.40 Paneldiskussion
12.30 Lunch
13.30 Barbro Westerholm: Hur prioriteras vården av de äldre? Prioriteras de annorlunda än andra grupper?
14.00 Håkan Bengtsson: Vilket ansvar har massmedia? Hur påverkar massmedia prioriteringsfrågan? Styr media allmänhetens förväntningar på vården? Kan media styra prioriteringarna, t ex genom att belysa enskilda fall?
14.30–15.00 Stig Nyman: Prioriteringar och vårdval. Leder vårdval till annorlunda prioriteringar? Är tillgänglighet överordnat alla andra intressen i vården?
Är många korta besök bättre än få och längre?
15.30–16.30 Paneldiskussion
Anmälan görs senast den 25 september till Yvonne Krüger, e-post:
yvonne.kruger@slf.se (ange namn på de personer som kommer). Antalet platser är begränsat

Endokrinkirurgi för ST-läkare,
kurs 17–20 november, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
För ytterligare information och anmälan, kontakta Chatrin Lindahl, e-post:
chatrin.lindahl@karolinska.se
Sista anmälningsdag är den 1 oktober Deltagaravgiften är 4 000 kr

GUCH för »dummies«,
grundläggande kurs om vuxna med medfödda hjärtfel, 20–21 november, Göteborg
Kursen vänder sig till läkare och specialistsköterskor som inte dagligen arbetar med GUCH-patienter men som ibland tar hand om och ansvarar för sådana patienter, t ex på akutintaget, i ambulansen, på förlossningen eller hjärtavdelningen, och som vill lära sig mer. Hälften av tiden ägnas åt översiktsföredrag, hälften åt falldiskussioner
Kursansvariga: Mikael Dellborg och Peter Eriksson
Anmälan görs senast den 6 oktober per fax 031-13 30 40 eller skickas till Cor Pulmonale AB, GUCH-kurs, Götabergsgatan 9, 411 34 Göteborg. Anmälningsblankett och ytterligare information kan beställas per tel 0733-10 41 35,
e-post: corpulmonaleab@hotmail.com eller: mikael.dellborg@gu.se

Stöd till forskning ur Professor Nanna Svartz fond
Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond bildades den 14 januari 1950 genom gåva av fru Helga Johansson, född Wessén, och fru Hilda Österman, född Wessén. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det internmedicinska området. Företräde ges till disputerade forskare som arbetar med projekt inom reumatologi, gastroenterologi samt bakteriologi och immunbiologi av betydelse för reumatologi eller gastroenterologi. Resebidrag delas normalt inte ut. Bidrag lämnas främst till forskare under de första åren efter disputation.
Ansökan ska ske skriftligen på fastställd blankett som kan hämtas via ‹www.seb.se/privatebanking/stiftelser›. Blanketten kan även rekvireras från SEB, Stiftelsesupport, ST S5, 106 40 Stockholm, eller Ninni Petersen, institutionen för medicin, A3:02, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm, genom att skicka in ett frankerat kuvert med mottagarens namn och adress, märkt »Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond«. Till ansökan ska ett CV med publikationslista för de senaste fem åren bifogas. Ansökan om förlängd dispositionsrätt inlämnas till fondstyrelsen.
Ansökan i original och 4 kopior ska vara SEB, Stiftelsesupport, ST S5,
106 40 Stockholm, tillhanda senast den 15 oktober. Om den 15 oktober infaller på en lördag eller söndag ska ansökan vara stiftelsen tillhanda efterföljande vardag. Kuvertet märks »Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond«.