I ansökan bör särskild vikt läggas vid genomförbarhet och beständighet. Sökande bör vara HLR-instruktör.

Ansök från den 1 april till den 30 april via stiftelsens digitala ansökningssystem på www.stiftelsenhlr.se. Frågor gällande ansökan besvaras av SEB stiftelsesupport, telefon: 031–622516 (tisdagar 12–15).