Bidrag om maximalt 20 000 kr kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd. För mer information se www.varkstaden.se/pdf_filer/ansokan.pdf eller kontakta Gunilla Brattberg, tel 070-5696789. Ansökan skickas senast 15/6 till gunilla.brattberg@varkstaden.se.