Pris till ST-läkarnas favorithandledare

Pris till ST-läkarnas favorithandledare

Jörg Herpell, bitr överläkare, och Ali Lindqvist Ebadi, anestesisjuksköterska, har utsetts till »Årets handledare 2019« av ST-läkarna i anestesi och intensivvård vid PMI Karolinska Huddinge.

Stig Holmbergs HLR–stipendium

Syftet med stipendiet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället. Forsknings- och utvecklingsprojekt med ovan nämnda syfte med utgångspunkt från medicinska, omvårdnads eller pedagogiska frågeställningar efterfrågas.

SFAM prisade allmänmedicinare i Örebro-Värmland 2020

SFAM prisade allmänmedicinare i Örebro-Värmland 2020

Allmänläkarna Sven Röstlund, Nora, Bengt Pettersson och Eva-Britt Jansson, båda verksamma i Örebro, tilldelades var sitt vandringspris och diplom i samband med SFAM Örebro-Värmlands fortbildningsdagar för allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin. 

Kunskapens ljus till trygg handledare

Kunskapens ljus till trygg handledare

Hans Erlandsson, verksam i Skoghall, tilldelades utmärkelsen »Kunskapens ljus« bland Värmlands allmänläkare.

Mod, envishet och kreativitet gav pris

Mod, envishet och kreativitet gav pris

Vendela Englund Burnett, Karlstad, prisades för »Bästa allmänmedicinska insats« i Värmland.

Forskningsanslag från Emelle Fond

Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Anslag kan sökas både för grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området, men för experimentella studier bör tydligt anges hur och när forskningen kan förväntas få klinisk betydelse.

Nationella cancerstrategins prisade processledare

Nationella cancerstrategins prisade processledare

I samband med Regionala cancercentrums (RCC) och Socialdepartementets firande av nationella cancerstrategins 10-årsjubileum den 3 februari utsågs de läkare i respektive sjukvårdsregion som hyllas med utmärkelsen »Årets processledare 2020«. »Deras processledarskap utmärks av entusiasm, stort engagemang och en drivkraft att bidra till en bättre och mer jämlik vård«, hette det i motiveringen till priset.

Prussiluskanpriset på Astrid Lindgrens barnakut

Prussiluskanpriset på Astrid Lindgrens barnakut

Pia Malmquist, specialistläkare på barnakutkliniken, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna, har vunnit »Prussiluskan-priset 2019«, ST-läkarnas Grand Prix till Tant Pruselius minne »för excellent kliniskt handledarskap i pediatrik«.(1 kommentar)

Nycertifierade från Ultraljudsakademin

Nycertifierade från Ultraljudsakademin

Anna Hallberg Östman, Axel Tomson, Manar Radif, Amelie Barksjö, Max Wretman och Aida Ajengui (de med diplom på bilden) är höstterminens glada nycertifierade Pocus-användare från Ultraljudsakademin på Capio Sankt Görans sjukhus, Stockholm.

Anslag för HIV/AIDS-forskning

Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. 

»Årets cancerforskare 2020« utvecklar 3D-mammografi

»Årets cancerforskare 2020« utvecklar 3D-mammografi

Sophia Zackrisson, docent i diagnostisk radiologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus har av Cancerfonden utsetts till »Årets cancerforskre 2020« 

Bästa handledaren peppar och stimulerar till lärande

Bästa handledaren peppar och stimulerar till lärande

Johan Anderzén, överläkare, gastroenterolog på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har valts till 2019 års bästa handledare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken. 

Årets AT-handledare – tryggt stöd i bakgrunden

Årets AT-handledare – tryggt stöd i bakgrunden

Anders Hemberg, ST-läkare i kirurgi vid Helsingborgs lasarett, har valts till årets AT-handledare år 2019 för Nordvästra Skåne (Helsingborg och Ängelholms sjukhus).

Trygg radiolog blev årets »Kärndoktor« i Skövde

Trygg radiolog blev årets »Kärndoktor« i Skövde

Thorbjörn Svensson, specialistläkare inom radiologi vid Bild och funktionsmedicin, Skaraborgs sjukhus, har korats till årets Kärndoktor, det vill säga till bästa AT-läkarhandledaren i Skövde år 2019. 

Fondmedel att söka för Stockholmsläkare

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: 

Läkarstudenternas favorithandledare

Läkarstudenternas favorithandledare

Pouria Farsani och Natalie Glaser har utsetts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin ht18/vt19 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm.

Årets Dr Optimo – förebild med pedagogiska talanger

Årets Dr Optimo – förebild med pedagogiska talanger

Olof Söderman, överläkare radiologi, är årets Dr Optimo vid Skaraborgs sjukhus, Lidköping. Priset delas ut av AT-läkarna i Lidköping till den läkare inom Skaraborgs sjukhus som anses vara en god förebild, visat pedagogiska talanger och ärligt engagemang i AT-utbildningarna.

»Röda mattan« till akuten för kroniskt sjuka barn belönas

»Röda mattan« till akuten för kroniskt sjuka barn belönas

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Akutvårdssektionen, har belönats med Region Stockholms Bemötandepris 2019 för sitt arbete med att förbättra tillgängligheten för barn och unga med kronisk sjukdom eller svår funktionsnedsättning. Snabbspåret »röda mattan« till akuten vann juryns gillande.

Bästa AT-handledarna i Region Örebro

Bästa AT-handledarna i Region Örebro

Georgios Alexopoulos, specialistläkare, allmänpsykiatrisk öppenvård, Karlskoga, Olesia Borovikova, specialistläkare på kirurgiska kliniken, sektion kolorektal, Universitetssjukhuset Örebro, samt Martin Johansson, specialistläkare vid kliniken för medicin och geriatrik, Lindesberg, har valts till Region Örebros bästa AT-handledare 2019. De tog emot priset – en vandringspokal samt ett inramat diplom med motivering – i samband med avtackningen av AT-läkarna som avslutade sin tjänstgöring inom regionen.

Asklepiospris för forskning på multipelt myelom och demens

Asklepiospris för forskning på multipelt myelom och demens

Theresia Akhlaghi och Keivan Javanshiri, båda nyutexaminerade läkare vid Lunds universitet har belönats med Asklepiospriset som delas ut årligen av Svenska Läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening (KUF). (1 kommentar)