Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Nu finns bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen.

Internmedicinare vinnare av COR-märkningen

Internmedicinare vinnare av COR-märkningen

Magnus Torstensson, specialist i internmedicin, verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö, är vinnare av utmärkelsen COR-märkningen.

Utsedd till årets bästa AT-handledare i Göteborg 2019­

Utsedd till årets bästa AT-handledare i Göteborg 2019­

Kristine Rygge, akutläkare på medicinakuten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av två läkare som delar 2019 års handledarpris på förslag av sjukhusets AT-läkare.(1 kommentar)

Utsedd till årets bästa AT-handledare i Göteborg 2019

Utsedd till årets bästa AT-handledare i Göteborg 2019

Alexander Haner, akutläkare på medicinakuten på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg är en av två läkare som delar 2019 års handledarpris på förslag av sjukhusets AT-läkare.

Miljonpris till forskande barnläkare

Miljonpris till forskande barnläkare

Petter Brodin, barnläkare och docent i immunologi vid Karolinska institutet är 2020 års mottagare av Göran Gustafssonpriset i medicin. Han belönas för sin forskning kring utvecklingen av immunförsvaret hos nyfödda.

Han får AT-rosen för andra året i följd

Han får AT-rosen för andra året på raken

Allan Jazrawi, ST-läkare på kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås, har tilldelats AT-rosen för andra året i rad! AT-rosen delas ut årligen till den läkare som utmärkt sig gällande stöd och handledning för sjukhusets AT-läkare.

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut fondmedel.

Pris till ST-läkarnas favorithandledare

Pris till ST-läkarnas favorithandledare

Jörg Herpell, bitr överläkare, och Ali Lindqvist Ebadi, anestesisjuksköterska, har utsetts till »Årets handledare 2019« av ST-läkarna i anestesi och intensivvård vid PMI Karolinska Huddinge.

Stig Holmbergs HLR–stipendium

Syftet med stipendiet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället. Forsknings- och utvecklingsprojekt med ovan nämnda syfte med utgångspunkt från medicinska, omvårdnads eller pedagogiska frågeställningar efterfrågas.

SFAM prisade allmänmedicinare i Örebro-Värmland 2020

SFAM prisade allmänmedicinare i Örebro-Värmland 2020

Allmänläkarna Sven Röstlund, Nora, Bengt Pettersson och Eva-Britt Jansson, båda verksamma i Örebro, tilldelades var sitt vandringspris och diplom i samband med SFAM Örebro-Värmlands fortbildningsdagar för allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin. 

Kunskapens ljus till trygg handledare

Kunskapens ljus till trygg handledare

Hans Erlandsson, verksam i Skoghall, tilldelades utmärkelsen »Kunskapens ljus« bland Värmlands allmänläkare.

Mod, envishet och kreativitet gav pris

Mod, envishet och kreativitet gav pris

Vendela Englund Burnett, Karlstad, prisades för »Bästa allmänmedicinska insats« i Värmland.

Forskningsanslag från Emelle Fond

Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Anslag kan sökas både för grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området, men för experimentella studier bör tydligt anges hur och när forskningen kan förväntas få klinisk betydelse.

Nationella cancerstrategins prisade processledare

Nationella cancerstrategins prisade processledare

I samband med Regionala cancercentrums (RCC) och Socialdepartementets firande av nationella cancerstrategins 10-årsjubileum den 3 februari utsågs de läkare i respektive sjukvårdsregion som hyllas med utmärkelsen »Årets processledare 2020«. »Deras processledarskap utmärks av entusiasm, stort engagemang och en drivkraft att bidra till en bättre och mer jämlik vård«, hette det i motiveringen till priset.

Prussiluskanpriset på Astrid Lindgrens barnakut

Prussiluskanpriset på Astrid Lindgrens barnakut

Pia Malmquist, specialistläkare på barnakutkliniken, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna, har vunnit »Prussiluskan-priset 2019«, ST-läkarnas Grand Prix till Tant Pruselius minne »för excellent kliniskt handledarskap i pediatrik«.(1 kommentar)

Nycertifierade från Ultraljudsakademin

Nycertifierade från Ultraljudsakademin

Anna Hallberg Östman, Axel Tomson, Manar Radif, Amelie Barksjö, Max Wretman och Aida Ajengui (de med diplom på bilden) är höstterminens glada nycertifierade Pocus-användare från Ultraljudsakademin på Capio Sankt Görans sjukhus, Stockholm.

Anslag för HIV/AIDS-forskning

Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. 

»Årets cancerforskare 2020« utvecklar 3D-mammografi

»Årets cancerforskare 2020« utvecklar 3D-mammografi

Sophia Zackrisson, docent i diagnostisk radiologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus har av Cancerfonden utsetts till »Årets cancerforskre 2020« 

Bästa handledaren peppar och stimulerar till lärande

Bästa handledaren peppar och stimulerar till lärande

Johan Anderzén, överläkare, gastroenterolog på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har valts till 2019 års bästa handledare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken. 

Årets AT-handledare – tryggt stöd i bakgrunden

Årets AT-handledare – tryggt stöd i bakgrunden

Anders Hemberg, ST-läkare i kirurgi vid Helsingborgs lasarett, har valts till årets AT-handledare år 2019 för Nordvästra Skåne (Helsingborg och Ängelholms sjukhus).