Trygg radiolog blev årets »Kärndoktor« i Skövde

Trygg radiolog blev årets »Kärndoktor« i Skövde

Thorbjörn Svensson, specialistläkare inom radiologi vid Bild och funktionsmedicin, Skaraborgs sjukhus, har korats till årets Kärndoktor, det vill säga till bästa AT-läkarhandledaren i Skövde år 2019. 

Fondmedel att söka för Stockholmsläkare

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: 

Läkarstudenternas favorithandledare

Läkarstudenternas favorithandledare

Pouria Farsani och Natalie Glaser har utsetts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin ht18/vt19 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm.

Årets Dr Optimo – förebild med pedagogiska talanger

Årets Dr Optimo – förebild med pedagogiska talanger

Olof Söderman, överläkare radiologi, är årets Dr Optimo vid Skaraborgs sjukhus, Lidköping. Priset delas ut av AT-läkarna i Lidköping till den läkare inom Skaraborgs sjukhus som anses vara en god förebild, visat pedagogiska talanger och ärligt engagemang i AT-utbildningarna.

»Röda mattan« till akuten för kroniskt sjuka barn belönas

»Röda mattan« till akuten för kroniskt sjuka barn belönas

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Akutvårdssektionen, har belönats med Region Stockholms Bemötandepris 2019 för sitt arbete med att förbättra tillgängligheten för barn och unga med kronisk sjukdom eller svår funktionsnedsättning. Snabbspåret »röda mattan« till akuten vann juryns gillande.

Bästa AT-handledarna i Region Örebro

Bästa AT-handledarna i Region Örebro

Georgios Alexopoulos, specialistläkare, allmänpsykiatrisk öppenvård, Karlskoga, Olesia Borovikova, specialistläkare på kirurgiska kliniken, sektion kolorektal, Universitetssjukhuset Örebro, samt Martin Johansson, specialistläkare vid kliniken för medicin och geriatrik, Lindesberg, har valts till Region Örebros bästa AT-handledare 2019. De tog emot priset – en vandringspokal samt ett inramat diplom med motivering – i samband med avtackningen av AT-läkarna som avslutade sin tjänstgöring inom regionen.

Asklepiospris för forskning på multipelt myelom och demens

Asklepiospris för forskning på multipelt myelom och demens

Theresia Akhlaghi och Keivan Javanshiri, båda nyutexaminerade läkare vid Lunds universitet har belönats med Asklepiospriset som delas ut årligen av Svenska Läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening (KUF). (1 kommentar)

Forskningsstipendier till gastroonkologer

Forskningsstipendier till gastroonkologer

Cecilia Merk, specialistläkare  på Södersjukhuset i Stockholm, var en av mottagarna av Gastrointestinal onkologisk förenings (GOF) forskningsstipendier 2019. Hon tog emot priset av stipendienämndens Charlotte Bratthäll. 

Anslag och stipendier att söka från Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2020.

Bästa handledaren på kursen i psykiatri

Bästa handledaren på kursen i psykiatri

Nikos Minikkidis, överläkare, ST-läkarchef​, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm, har förärats med pris som bästa handledare under psykiatrikursen vårterminen 2019 inom Psykiatri Nordväst, på läkarprogrammet på Karolinska institutet.

Presidentens pris till forskande AT-läkare

Presidentens pris till forskande AT-läkare

Forskande AT-läkaren och doktoranden Tobias Karlsson, vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö har belönats med »The Presidential Prize« vid XXVII World Congress of Lymphology. Utmärkelsen gäller hans forskning kring lymfödem.

Patientnära forskning belönad

Patientnära forskning belönad

Inger Gjertsson, professor vid Göteborgs universitet, och Christopher Sjöwall, biträdande professor vid Linköpings universitet, är 2019 års mottagare av Nanna Svartz-stipendiet för deras respektive patientnära forskning inom reumatologi.

Årets ST-handledare med ständigt öppen dörr

Årets ST-handledare med ständigt öppen dörr

Mats Persson, specialist i allmänmedicin och verksam som distriktsläkare på Ersboda hälsocentral i Umeå, är vinnare av årets handledarpris i allmänmedicin i Region Västerbotten. Lokala Sfam-föreningen i regionen delade ut utmärkelsen den 15 november.

Belönad för livslångt engagemang inom mammografi

Belönad för livslångt engagemang inom mammografi

László Tabár, professor emeritus, tidigare medicinskt ansvarig på mammografiavdelningen vid Falu lasarett, hedrades med »Lifetime Achievement Award« av The Breast Imaging Society of India vid sällskapets sjunde årliga konferens i Hyderabad, Indien. Utmärkelsen gäller László Tabárs mångåriga forskning och insatser inom mammografi.

Hyllad för att främja organdonation

Hyllad för att främja organdonation

Stefan Ström, intensivvårdsläkare på Västmanlands sjukhus i Västerås, har utsetts till hedersmedlem i Livet som Gåva 2019. Hedersutmärkelsen delas ut av intresseorganisationen till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som krävs i deras yrkesverksamhet.

Distriktsläkare i Eksjö blev »Årets kollega«

Distriktsläkare i Eksjö blev »Årets kollega«

Miriam Todd, distriktsläkare på Eksjö vårdcentral, har tilldelats utmärkelsen »Årets Kollega« av Jönköpings läns läkarförening. Hon får priset för att hon är »den mest inspirerande och energifyllda förebild man kan önska sig«, enligt motiveringen.(1 kommentar)

Årets handledare – alltid med ett leende

Årets handledare – alltid med ett leende

Mansoor Dawood, ST-läkare i kirurgi på Hallands sjukhus Halmstad, får Sylf Hallands handledarpris 2019. 

Läkarstudenter från 1959 firade 60-årsjubileum

Läkarstudenter från 1959 firade 60-årsjubileum

Jubileum för 41 kurskamrater 60 år senare.

Svenska mästare i strokevård – igen

Svenska mästare i strokevård – igen

Medicinavdelning 9 på Alingsås lasarett, Västra Götalandsregionen, har för andra året i rad utsetts till årets strokeenhet av det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris eller resestipendium. Berättigade att söka är medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.