Forskning inom pediatrisk oftalmologi belönas

Forskning inom pediatrisk oftalmologi belönas av SLS

Ann Hellström, professor och överläkare i oftalmologi vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet, tilldelas Svenska läkaresällskapets Gullstrandsmedalj för sin forskning inom pediatrisk oftalmologi.

Erik Danielsson blev »Årets Mäster«

»Årets Mäster« på Gotland

Sylf Gotland har delat ut handledarpriset »Årets Mäster« för året 2021 till Erik Danielsson, ST-läkare på psykiatriska kliniken i Visby. 

Jonas F Ludvigsson får jubileumspris

Jonas F Ludvigsson får pris

Jonas F Ludvigsson, professor och barnläkare, får Svenska läkaresällskapets jubileumspris för sin forskning.

Svensk webbplats om mat och livsstil vinner pris

Svensk webbplats om mat, hälsa och livsstil vinner pris

Webbplatsen sundkurs.se, initierad av Mai-Lis Hellénius, vinner internationellt pris vid »kokböckernas Oscarsgala«.

Pris för forskning som förbättrar vård vid operation

Pris för forskning som förbättrar vården vid stora operationer

Olle Ljungqvist, professor i kirurgi vid Örebro universitet, har belönats med ett internationellt pris från International Surgical Society/Société Internationale de Chirurgie.

Två forskare får anslag för forskning kring aids och hiv

Två forskare får anslag för forskning kring aids och hiv

Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond har delat ut anslag till forskarna Bianca Jütte och Finn Filén.

Insatser för mänskliga fri- och rättigheter belönas

Birgitta Essén belönas för sitt arbete för mänskliga fri- och rättigheter

Professor och överläkare Birgitta Essén tilldelas en utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter.

Håkan Brorson utnämnd till hedersprofessor i Sydney

Håkan Brorson utnämnd till hedersprofessor i Sydney

Håkan Brorson utsågs nyligen till hedersprofessor vid Macquarie University i Australien.

Fredrik Herdinius årets handledare i Västra Götaland

Årets handledare i Västra Götaland

Fredrik Herdinius, distriktsläkare på Primapraktiken i Trollhättan, har utsetts till »Årets handledare« av Sveriges yngre läkares förening Västra Götaland.

Reumatolog i Uppsala får Gustaf Adolfsmedalj

Reumatolog i Uppsala får Gustaf Adolfsmedalj

Lars Rönnblom, överläkare och professor i reumatologi vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, tilldelas »den äldre Gustaf Adolfsmedaljen« i guld för sina betydelsefulla insatser vid universitetet. (1 kommentar)

Fem läkare utsedda till Cullbergstipendiater

Cullbergstipendiater utsedda

Fem läkare får Cullbergstipendiet 2022 för att besöka psykiatriska verksamheter i Norge, Nederländerna, Schweiz och USA.

Pris till handledare och klinik i Örebro

Bästa handledare och klinik i Örebro fick pris

Sylf Örebro har delat ut priserna »Årets ledstjärna« och »Randningspokalen« till Nina Hanser respektive kärlkirurgiska kliniken.

Ulf Måwe hedersledamot i Svenska läkaresällskapet

Ulf Måwe hedersledamot i Svenska läkaresällskapet

Läkaresällskapet utsåg nyligen Ulf Måwe, senior läkare vid Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, till hedersledamot.

Forskning om axial spondylartrit belönas

Patientnära forskning om axial spondylartrit belönas

Helena Forsblad d’Elia, professor vid Göteborgs universitet och överläkare vid reumatologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, tilldelas Reumatikerförbundets och Pfizers stipendium till minne av Nanna Svartz.

Ett »outsinligt engagemang« prisas av ST-läkare

Ett »outsinligt engagemang« prisas av blivande psykiatrer

ST-läkarna vid Psykiatri Nordväst i Stockholm har utsett överläkare Nanna Byström till bästa handledare.

Två läkare vid Danderyds sjukhus får miljöpris

Två läkare vid Danderyds sjukhus i Stockholm får miljöpris

Johanna Albert, docent och överläkare på anestesi och intensivvårdsavdelningen, och Annika Lundgren Cronsioe, överläkare på kvinnokliniken, båda på Danderyds sjukhus, tilldelas »Årets miljöpris respektive »Årets eldsjäl« av Region Stockholm. (1 kommentar)

Jonas F Ludvigsson framröstad som Årets Örebroare

Jonas F Ludvigsson framröstad som Årets Örebroare

Jonas F Ludvigsson, barnläkare i Örebro, utsattes för en våg av hat och hot i mejl och sociala medier efter en studie om hur barn drabbats av covid-19. Nu har han utsetts till Årets Örebroare av tidningen Nerikes Allehandas läsare.

Årets AT-handledare i Skåne

Årets AT-handledare i Skåne

För femte gången delades priset »Årets AT-handledare« på Skånes universitetssjukhus ut. I år var det Eric Dryver, överläkare, (VO akutsjukvård Lund) och Nadja Faris, specialistläkare, (VO akutsjukvård Malmö) som blev vinnarna. (1 kommentar)

Ervin Toth hedersmedlem i SGF

Ervin Toth hedersmedlem i SGF

Docent Ervin Toth, VO kirurgi och gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus Malmö och Lunds universitet, har utsetts till ny hedersmedlem i Svensk Gastroenterologisk förening (SGF).

Guldhanskar och järnuggla till två akutvårdsläkare

Guldhanskar och järnuggla till två akutvårdsläkare

ST-läkarna i akutsjukvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala gett utmärkelser till Kazal Hawez, sektionschef och specialistläkare akutsjukvård, och Jonas Willmer, specialistläkare akutsjukvård, bägge vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. (2 kommentarer)