Forskningsstipendier till gastroonkologer

Forskningsstipendier till gastroonkologer

Cecilia Merk, specialistläkare  på Södersjukhuset i Stockholm, var en av mottagarna av Gastrointestinal onkologisk förenings (GOF) forskningsstipendier 2019. Hon tog emot priset av stipendienämndens Charlotte Bratthäll. 

Anslag och stipendier att söka från Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2020.

Bästa handledaren på kursen i psykiatri

Bästa handledaren på kursen i psykiatri

Nikos Minikkidis, överläkare, ST-läkarchef​, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm, har förärats med pris som bästa handledare under psykiatrikursen vårterminen 2019 inom Psykiatri Nordväst, på läkarprogrammet på Karolinska institutet.

Presidentens pris till forskande AT-läkare

Presidentens pris till forskande AT-läkare

Forskande AT-läkaren och doktoranden Tobias Karlsson, vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö har belönats med »The Presidential Prize« vid XXVII World Congress of Lymphology. Utmärkelsen gäller hans forskning kring lymfödem.

Patientnära forskning belönad

Patientnära forskning belönad

Inger Gjertsson, professor vid Göteborgs universitet, och Christopher Sjöwall, biträdande professor vid Linköpings universitet, är 2019 års mottagare av Nanna Svartz-stipendiet för deras respektive patientnära forskning inom reumatologi.

Årets ST-handledare med ständigt öppen dörr

Årets ST-handledare med ständigt öppen dörr

Mats Persson, specialist i allmänmedicin och verksam som distriktsläkare på Ersboda hälsocentral i Umeå, är vinnare av årets handledarpris i allmänmedicin i Region Västerbotten. Lokala Sfam-föreningen i regionen delade ut utmärkelsen den 15 november.

Belönad för livslångt engagemang inom mammografi

Belönad för livslångt engagemang inom mammografi

László Tabár, professor emeritus, tidigare medicinskt ansvarig på mammografiavdelningen vid Falu lasarett, hedrades med »Lifetime Achievement Award« av The Breast Imaging Society of India vid sällskapets sjunde årliga konferens i Hyderabad, Indien. Utmärkelsen gäller László Tabárs mångåriga forskning och insatser inom mammografi.

Hyllad för att främja organdonation

Hyllad för att främja organdonation

Stefan Ström, intensivvårdsläkare på Västmanlands sjukhus i Västerås, har utsetts till hedersmedlem i Livet som Gåva 2019. Hedersutmärkelsen delas ut av intresseorganisationen till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som krävs i deras yrkesverksamhet.

Distriktsläkare i Eksjö blev »Årets kollega«

Distriktsläkare i Eksjö blev »Årets kollega«

Miriam Todd, distriktsläkare på Eksjö vårdcentral, har tilldelats utmärkelsen »Årets Kollega« av Jönköpings läns läkarförening. Hon får priset för att hon är »den mest inspirerande och energifyllda förebild man kan önska sig«, enligt motiveringen.(1 kommentar)

Årets handledare – alltid med ett leende

Årets handledare – alltid med ett leende

Mansoor Dawood, ST-läkare i kirurgi på Hallands sjukhus Halmstad, får Sylf Hallands handledarpris 2019. 

Läkarstudenter från 1959 firade 60-årsjubileum

Läkarstudenter från 1959 firade 60-årsjubileum

Jubileum för 41 kurskamrater 60 år senare.

Svenska mästare i strokevård – igen

Svenska mästare i strokevård – igen

Medicinavdelning 9 på Alingsås lasarett, Västra Götalandsregionen, har för andra året i rad utsetts till årets strokeenhet av det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris eller resestipendium. Berättigade att söka är medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.

Prinsens rekordanslag till forskare kring hjärtstopp

Prinsens rekordanslag till forskare kring hjärtstopp

Jacob Hollenberg, docent och överläkare i kardiologi samt chef för Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska institutet belönades med Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare. Priset på sex miljoner kronor delas ut av Hjärt-Lungfonden.

Louise – bästa handledaren enligt Sveriges läkarstudenter

Louise – bästa handledaren enligt Sveriges läkarstudenter

Sveriges läkarstudenter har utsett Louise von Geijer från Helsingborgs lasarett till Årets handledare 2019 nationellt. Hon får priset för sitt föredömliga engagemang i sitt uppdrag som handledare och för studenters lärande.

WED/RLS-patienternas favoritläkare fick pris

WED/RLS-patienternas favoritläkare fick pris

Läkarna Mikael Olofsson, Rosenlunds vårdcentral och Mattias Andréasson, neurologmottagningen Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, har fått WED-förbundets utmärkelse till »framstående läkare inom WED/RLS i Stockholmsregionen«.

Pristagare bidrog till ökad överlevnad vid hjärtstopp

Pristagare bidrog till ökad överlevnad vid hjärtstopp

Johan Herlitz, senior professor, sektionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, har belönats med »Svenska prehospitala priset 2019«. Han tog emot utmärkelsen vid en ceremoni i Karlstad den 17 september.

Bästa handledaren av blivande obstetriker och gynekologer

Bästa handledaren av blivande obstetriker och gynekologer

Heléne Dalemo Lundin är, specialist i obstetrik och gynekologi på Sundsvalls sjukhus, har fått 2019 års handledarpris av OGU (Obstetriker och Gynekologer under Utbildning). OGU:s handledarpris delas ut varje år för framstående gärningar inom utbildningen av ST-läkare.

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: 

Årets bästa handledare hyllades i Dalarna

Årets bästa handledare hyllades i Dalarna

Under senaste AT-middagen i Dalarna i våras tilldelades följande kollegor pris för årets handledare: Beata Falk, medicin, Sofia Olsson, psykiatri, Frida Bråbäck, primärvård och Daniel Fröjd, opererande.