Stipendier för studier kring prostatacancer

Stipendier för studier kring prostatacancer

Professor Jonas Hugosson, Göteborg, och docent Pernilla Wikström, Umeå, delar på Svenska Druid-Ordens stipendium och får 375 000 kronor var för sin forskning om prostatacancer.

Nina Johnston belönas med AT-läkarnas EOS-pris

Nina Johnston belönas med AT-läkarnas EOS-pris

Kardiologen Nina Johnston får årets EOS-pris av Uppsala läns AT-läkare för god handledning.

Privatpraktiserande läkare i Stockholms län 2014

2014 års förteckning över privatpraktiserande läkare i Stockholms län utkommer vid årsskiftet 2013–2014.

Nya docenter i Göteborg

Följande personer har antagits som docenter vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Nyblivna reservofficerare

Nyblivna reservofficerare

Sju läkare tog den 31 maj reservofficersexamen vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg. De är Jim Wiksten, Andreas Kvarnström, Gustaf Hägglund, Torbjörn Vedberg, Ylva Lindström, Carl Vigre och Felix Mair. Foto: Lennart Hammarstrand

Jan Håkansson blir hedersdoktor i Umeå

Jan Håkansson blir hedersdoktor i Umeå

Jan Håkansson, distriktsläkare i Krokom, har utsetts till hedersdoktor vid medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Pedagogiska pristagare i Lund

Pedagogiska pristagare i Lund

  Studenterna på termin 7 vid läkarutbildningen i Lund har utsett pedagogiska pristagare för bäste handledare respektive bästa kliniska placering under höstterminen 2012.  

På nytt jobb

På nytt jobb

Mats Söderhäll blir ny verksamhetschef vid medicinkliniken, Danderyds sjukhus, från och med den 1 september.

Ny docent i Uppsala

Helene Engstrand Lilja har antagits som docent i ämnet barnkirurgi vid Uppsala universitet.

Ny docent i Göteborg

Xiaoyang Wang har antagits som docent i ämnet fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

Nya docenter i Uppsala

Per Frisk och Johan Arvidson, barnonkologiska enheten, Akademiska barnsjukhuset, har antagits som docenter i pediatrik vid Uppsala universitet.

Pris för bästa vetenskapliga presentation

Pris för bästa vetenskapliga presentation

Lee Ti Chong, ST-läkare i akutsjukvård vid Universitetssjukhuset, Linköping, har tilldelats SWESEM:s pris. 

Årets handledarpristagare har utsetts i Värmland

Årets handledarpristagare har utsetts i Värmland

  Johan Arne och Helge Lyckberg har fått  Sylf Värmlands handledarpris.  

Prisad handledare på Karolinska i Solna

Prisad handledare på Karolinska i Solna

ST-läkarnas utmärkelse för bästa kliniska handledning 2012 på hudkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har tilldelats  överläkare Desirée Wiegleb Edström.

På nytt jobb

På nytt jobb

Anders Bergström tillträder den 3 juni en tjänst som överläkare i katarakt- och glaukomkirurgi vid ögonkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal.

Nya docenter i Lund

Vid Lunds universitet har som docenter antagits Daniel Arvidsson i folkhälsovetenskap, Jonas Brännströmi audiologi, Annette W-Dahl i experimentell ortopedi och Marlene Wullt i infektionssjukdomar.

2012 års mentorer utsedda i Jönköpings län

Sylf Jönköping har nu utsett årets mentorer för 2012, en i vardera sjukvårdsområde. Pristagarna är Wojciech Broda, medicinkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, Ulrike Sittig, kirurgkliniken i Värnamo, och Rebecka Ruderfors Malterling, kirurgkliniken, Jönköping. 

Ny docent i Linköping

Anna Fahlgren har antagits som docent i ämnet experimentell ortopedi vid Linköpings universitet

Ny professor vid Karolinska institutet

Ny professor vid Karolinska institutet

Jonas F Ludvigsson är sedan den 1 maj professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet

Per Malm utsedd till årets distriktsläkare i Jämtland

Per Malm utsedd till årets distriktsläkare i Jämtland

  Distriktsläkare Per Malm vid Odensala hälsocentral i Östersund prisas av SFAM och DLF för sina insatser inom allmänmedicinen.